ข่าวระยอง

  • ชวนเที่ยวงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก

    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง  ชวนเที่ยวงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ฉลองกรมส่งเสริมการเกษตรฯ ครบรอง 50 ปี  เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2561  ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคที่ 3  จังหวัดระยอง  นายชาตรี  บุญนาค  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3  จังหวัดระยอง  เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561  ในวาระครบรอบ 50 ปี  กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีนายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดระยอง  นายชยุทกฤติ  นนทแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี  และนางสาวปราณี  จิตติรบำรุง  คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต  จังหวัดระยอง  ร่วมแถลงข่าว นายชาตรี  บุญนาค  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3  จังหวัดระยอง  กล่าวว่า    การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561  ในวาระครบรอบ 50 ปี  กรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว  เพื่อเผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดภาคตะวันออก  โดยจะจัดแสดงผลงานเด่น  แสดงศักยภาพการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร  การฝึกอาชีพจากศูนย์ปฏิบัติการ  การเจรจาธุรกิจ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยตรง  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  คือ การแสดงนิทรรศการให้บริการความรู้ทางการเกษตร  ตลาดนัดความรู้  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  ทุเรียน  มะม่วง  สับปะรด  การจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก  อาทิ ทุเรียน  มังคุด  เงาะ  ลองกอง  ฯลฯ  การฝึกอาชีพระยะสั้นการแจกพันธุ์ไม้ (มะนาว  กล้วย  พริก  มะละกอ  ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพฟรีตลอดงาน  โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2561  ณ.บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  อำเภอเมืองระยอง…….. อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง โทร 0918794296

    Read More »
  • แข่งเรือหัวใบ้ท้ายบอด สืบสานประเพณีไทย

  • ระยอง สภ.แกลง เปิด เกรียนแกลง บาร์เบอร์ช็อป

  • คราบน้ำมันเกลื่อนหาดแม่รำพึง

  • ระยอง สร้างเค้กเป็นตัวละครดัง

ที่เที่ยวระยอง

ที่กินระยอง

ที่พักในระยอง

ร้านกาแฟระยอง

รายการลุยระยอง

City CEO

World News

Lifestyle & DIY

Fashion&Shopping

Technology News

banner620x90

Rayong FeelChan

Sponsor

Over The Moon

THE OZONE

Kameo Grand Rayong

Kantary Bay Rayong

56 FIFTY SIX THAILAND

Triple Three Condominium

Chakra Health Land

ENTER TECHNOLOGY

BBQ Bistro Rayong

Coffee Cake Flower

Proson Light Rayong

Sound Society Rayong

Golden Home Bakerry

Coffee Zone Classic

KHONRAKBAN