Recent Posts

เสริมความแข็งแกร่งพื้นที่ EEC งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

เดินสายงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ปี 2562 “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง  พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( องค์การมหาชน ) เผยว่า “ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เป็นจำนวนมาก …

Read More »

รอง ผวจ.ระยอง นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยอง เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562

เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้ 18 พ.ค. 62 ที่วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยอง ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงธรรมเทศนา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้นำคำสอนในหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน สำหรับวันวิสาขบูชา นั้นถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้น 3 ประการ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงครั้งใด …

Read More »

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ามกลางความดีใจของญาติและผู้ต้องราชทัณฑ์ และปราบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 พ.ค.ที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษของทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จำนวน 92 คน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายสุรพล ตวงหิรัญ อัยการจังหวัดระยอง นางพวงชมพู น้ำแก้วเงิน ผอ.คุมประพฤติจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผอ.ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ร่วมมอบใบบริสุทธิ์ยืนยันการพ้นโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วย …

Read More »