Breaking News
Home / ข่าวระยอง / กิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ

กิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ

28 ก.พ. 2561 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16) ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน เทศบาลตำบลบ้านฉาง ต. บ้านฉาง ระยอง โดย นายอำเภอบ้านฉาง (นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์) ให้เกียรติเป็นประธานพิธี

Credit : www.blcp.co.th

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*