Breaking News
Home / ข่าวระยอง / ช้างล้มโค่นกินยอดยางพารา

ช้างล้มโค่นกินยอดยางพารา

ช้างป่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินยอดอ่อนยางพารา จนเกษตรกรไม่กล้าทำกิน

วันที่ 19 มีนาคม สวนยางพาราในตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากการบุกเข้าทำลาย ของโขลงช้างป่า ซึ่งในช่วงนี้กระจายออกหากินในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตอำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์

นางย้อย ทองพันธ์ญะ  อายุ 83 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 84 ม.ซ.หลังวัดสีระมัน  ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง   กล่าวว่า โขลงช้างป่า เข้ามาในพื้นที่สวนยางพาราทุกคืน แล้วแต่จะผ่านไปที่สวนไหน มาแต่ละครั้ง เป็นสิบๆตัว ไม่เคยนับ เพราะกลัว แต่ก็รู้ว่า มากกว่าสิบตัว เข้าในสวนยาง ก็ต้องหลบซ่อนกันอยู่ในบ้าน

เช่นเดียวกับชาวบ้านรายอื่นๆ ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขณะนี้ สวนยางพาราหลายแห่ง ได้รับความเสียหาย   จากช้างป่า  ตอนนี้ได้รับผลกะทบ หลายด้าน ทั้งยางเสียหายจากช้าง และก็ ไม่มีคนมารับจ้างกรีดยาง เพราะว่า พอมีคนมารับจ้าง ทั้งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างอำเภอ เพราะเขาไม่รู้ว่าที่นี่มีช้างเป็นโขลงลงมาหากิน พอมาเจอก็เผ่นหนีไปหมด เจ้าของสวนบางราย จำใจทิ้งสวนยางไปเลย เพราะจะขายต้นก็ไม่มีพ่อค้าเข้ามาตัดเนื่องจากกลัวเจอช้าง

ปัญหาช้างลงมากินพืชสวน ของเกษตรกร เกิดขึ้นมานาน ซึ่งหลายฝ่ายพยายามหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเดือดร้อนทั้งกับช้างและคน โดยเฉพาะการให้คนเลิกปลูกพืชที่เป็นอาหารของช้างเช่นกล้วย อ้อย มันสัมปะหลังและสับปรด ชาวบ้านจึงหันมาปลูกยางพารา แต่แล้วก็ต้องพบกับปัญหา เพราะปัจจุบัน คล้ายกับว่าช้างเกิดความเครียดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกินพืชผลไม้ที่หายากมากขึ้น แต่ มากินต้นยางพาราโดยการเลือกหักโค่นต้นยางพาราที่ไม่โตมากนักแล้วกินยอดอ่อนๆ 

 

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*