Home / ข่าวระยอง / รมว.อุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง

รมว.อุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง

รมว.อุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง เตรียมหารือความร่วมมือกับญี่ปุ่นพัฒนาสถาบันวิทยสิริเมธีเป็นศูนย์ผลิตกำลังคนขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรมของประเทศ

 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 ส.ค.61 ที่สถาบันวิทยสิริเมธี ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม และดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งตั้งขึ้นโดยกลุ่ม ปตท. โดยเจตนารมณ์ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ ที่เน้นการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่งยั่งยืน โดยได้รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันฯ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมตามคำเชิญของ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้สถาบันวิทยสิริเมธีแห่งนี้ จะมีบทบาทสูงมากในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะคน ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนปฏิรูปประเทศที่จะพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี สถาบันแห่งนี้ตอบโจทย์ในแนวทางดังกล่าวเลย ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม จะเน้นการพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรมให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามในตอนนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหุ้นส่วนกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม หรือ เมติ ของญี่ปุ่น ภายใต้ข้อตกลงที่ร่วมกันพัฒนาคน ซึ่งญี่ปุ่นมีระบบการผลิตคนโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำ โจทย์ที่จะได้ทำต่อไปคือการหารือกับกระทรวงเมติของญี่ปุ่น ว่าจะมีรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธีอย่างไรที่จะพัฒนาคนของไทย ซึ่งสถาบันวิทยสิริเมธีแห่งนี้ เป็นพื้นที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( EECi)ตรงตามนโยบายของรัฐบาลพอดี
ด้าน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในพื้นที่ 3,000 กว่าไร่ของสถาบันวิทยสิริเมธี เจตนาคือต้องการให้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างแท้จริง และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ EEC และไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเชื่อว่าพื้นที่มีความเหมาะสมที่สุดในการสร้างคน และพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องต่อไป..

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*