Breaking News
Home / ข่าวระยอง / ระยอง-ชวนเดินวิ่งการกุศลวิ่งกับหมอครั้งที่ 1

ระยอง-ชวนเดินวิ่งการกุศลวิ่งกับหมอครั้งที่ 1

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวงานเดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับหมอครั้งที่ 1” เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ที่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์ประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์ สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง นายอดุลย์ ประกอบสุข ผู้แทน กลุ่ม ปตท. นายวรเชษฐ์ เอมเปีย หรือ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล จัดแถลงข่าว วิ่งการกุศล วิ่งกับหมอ ครั้งที่1” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561

  สัมภาษณ์เสียง นายวรเชษฐ์ เอมเปีย หรือ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล

โดยในการวิ่งในครั้งนี้ท่านรองผู้ว่า เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล ร่วมบริจาดด้วย

โดยทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ร่วมกับ จังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนหนองแฟบ กลุ่ม ปตท. บริษัท เบโคไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษาวันที่ เมษายน 2561

    เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย และหาเงินรายได้สมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยอง เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย อาทิเช่น ค่าอาหารผู้ป่วยใน ค่ายา ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วย แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายในเงินบำรุงได้ กิจกรรมเดินวิ่งกับหมอครั้งที่ 1จัดขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลทุกคน สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม2561 หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ ชั้น1 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทุกวันเวลาราชการ..00000000

 อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง 

 

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*