Home / ข่าวระยอง / ระยอง ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

ระยอง ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

ระยอง ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

ชาวจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี2560

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่วัดเนินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยอง ทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

145098

โดยมีนายมนตรี วิบูลวัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง   นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมงานฯ

144699

ทั้งนี้จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก ประจำปี 2560 โดยเชิญชวนทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อให้นำหลักธรรมทาง

145079

พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยมุ่งเน้นจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่กับชาติไทยและสังคมไทยตลอดไป

145081

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง ภาพ/ข่าว

About Sukanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *