Breaking News
Home / ข่าวระยอง / ระยอง-ทำแผนแม่บทสร้างระบบขนส่งมวลชนรับEEC

ระยอง-ทำแผนแม่บทสร้างระบบขนส่งมวลชนรับEEC

ระยอง-ทำแผนแม่บทสร้างระบบขนส่งมวลชนรับEEC

เปิดแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง เตรียมสร้างรถรางเบารองรับประชากรกว่าล้านคน

 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ร่วมในการประชุม

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือEEC ขณะนี้ ดำเนินโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของรัฐบาลที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง เช่น การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน รถทางคู่เชื่อม3ท่าเรือ การก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข7 และถนนเส้นหลักต่างๆ การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่3 ซึ่งทุกโครงการได้เริ่มเป็นรู)ธรรมแล้วในขณะนี้ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย การคมนาคมภายในจังหวัดระยองจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาระยองเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ระบบขนส่งสาธารณะกลับได้รับการพัฒนาช้ากว่าที่ควรจะเป็นส่งผลให้ชาวระยองได้รับผลกระทบด้านการขนส่งและการจราจรรวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆ การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนเมืองระยองในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าควรจะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของระยองไปในทิศทางใด

โดย 3 ปีแรกจะวางระบบเรื่องโครงข่ายในเส้นหลักและเส้นรอง หลังจาก3ปีแล้วจะให้มีรถรางเบา เพื่อรองรับคนกว่า หนึ่งล้านสี่แสนคน งบประมาณ 8,400ล้านบาท รวม 7 สถานี โดยระยะแรก จะพัฒนาตั้งแต่ ตะพง ไปถึงศูนย์ราชการจังหวัด  ในระยะกลางจะพัฒนาตั้งแต่ศูนย์ราชการจังหวัด ไปถึงอู่ตะเภาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ด้านนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเขตเมืองระยอง แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองระยองเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และแก้ไขระบบการขนส่งและการจราจรของจังหวัดระยองอย่างมีระบบและให้มีประสิทธิภาพ..000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*