Home / ข่าวระยอง / หอการค้าไทยจับมือหอการค้าระยอง SME Development Bank และช๊อปปี้ (ประเทศไทย) สัมมนานำผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

หอการค้าไทยจับมือหอการค้าระยอง SME Development Bank และช๊อปปี้ (ประเทศไทย) สัมมนานำผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่โรงแรมโกล้เด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง นายพิธพร สมะลาภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ TSC Express ภาคตะวันออก เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ จัดโดย (TSC) หอการค้าไทย Thailand Smart Center(TSC) ร่วมกับ SME Development Bank และช๊อปปี้ (ประเทศไทย)


ทั้งนี้ในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาสำคัญคือ SMEs ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินของภาครัฐได้เนื่องจากมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย หอการค้าไทยจึงจึงร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง และหน่วยงานพันธมิตร อย่างเช่น SME Development Bankและช๊อปปี้ (ประเทศไทย)จัดโครงการ TSC Express ภาคตะวันออก เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยหวังว่า โครงการนี้จะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่วยให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตามการจัดสัมมนา โครงการ TSC Express ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ถือเป็นภูมิภาคแรก โดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดระยอง ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ จาก (TSC) แล้ว ยังได้เข้าร่วม Workshop เพื่อสร้างหน้าร้านและขายสินค้าออนไลน์กับทางช๊อปปี้ (ประเทศไทย) อีกทั้งทาง SME Development Bank จะนำบัตรรถม้าเติมทุนมาพบปะกับสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงบริการต่างๆ ของ SME Development Bank ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจอีกด้วย……

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*