Home / ข่าวระยอง / เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จับมือโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จับมือโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จับมือโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561


เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 ที่ชุมชนตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้ให้กับนางเลี่ยม แสวงหา ซึ่งเป็นผู้ยากไร้สูงอายุ และมีรายได้น้อยที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติฯ


ทั้งนี้การสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เหล่ากาชาดจังหวัดระยองและเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการร่วมกันสร้างบ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของผู้มีรายได้น้อย ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ซึ่งในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยมาเป็นระยะเวลา 62 ปี …

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*