Breaking News
Home / ข่าวระยอง / โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลรับมอบอาคารเรียน 3 ภาษา

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลรับมอบอาคารเรียน 3 ภาษา

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่า และส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา ได้จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ภาษา กองทุนไฟฟ้าอุทิศ

ซึ่งเป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา มาตรฐาน 4 ชั้น 15 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณในการก่อสร้าง 12,710,744 บาท  ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

พร้อมนี้ นายสงกรานต์ กฤตลักษณ์ ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 8 (ชลบุรี) นายธาตรี นามะสนธิ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งในพิธีทอดผ้าป่า ยังจัดให้มีการแสดงโขน ชุดใหญ่ และถวายพุ่มผ้าป่า ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นจากธนบัตร หลากหลายสี เป็นรูปแบบต่างๆดูสวยสด งดงาม

 

Credit : www.atrayong.net

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*