Home / admin (page 5)

admin

RAYONG CHANNEL : ณ น่าน ที่ฉันหลงรัก

ณ น่าน ที่ฉันหลงรัก เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ผมได้ไปเมืองน่าน 3 วัน และได้พบกับเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ที่นั้น เราได้พูดคุยถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองน่าน ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ยามเย็น ริมแม่น้ำน่าน หลายปีก่อน พอพระอาทิตย์ตกดิน ฟ้าเริ่มมืด อากาศเย็นลง 2-3 ทุ่ม ถนนทั่วไปเมืองน่านก็เงียบเหงา เพราะเข้าบ้านกันหมด จะหาอะไรกินยามดึกดื่น บอกเลยไม่มี ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. ยังมาไม่ถึง แต่ ณ วันนี้ไม่ต่างอะไรกับเมืองอื่นๆ ที่ความเจริญและความสะดวกสบายเข้ามาเยือน ผู้คนในเมืองน่านเริ่มใช้ชีวิตนอกบ้านยามค่ำคืนมากขึ้น เขาว่า…เศรษฐกิจเมืองน่านดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ร้านค้ามีมากขึ้น อาหารการกินหลากหลายขึ้น ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เริ่มมีให้เห็นหลายจุด …

Read More »

ท่านเจ้าคุณนรฯ

ประวัติชีวิต ของ ท่านเจ้าคุณนรฯ พระอรหันต์กลางกรุงแห่งวัดเทพศิรินทร์ ท่าน ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ” เจ้าคุณนรฯ” หรือพระยานรรัตนราชมานิต เป็นผู้มีความกตัญญูสูงสุด มีสัจจะมั่นคง มีขันติวิระยะแรงกล้า มีเมตตา และทรงคุณธรรมอันประเสริฐ สามารถปฏิบัติธรรมสำเร็จผลสูงสุด ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้นสาธุชนได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชา ในฐานะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติออกจากทุกข์โดยแท้จริง พระ ยานรรัตนราชมานิต มีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 ที่บ้านใกล้วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์ ) และนางนรราชภักดี ( พุก …

Read More »

เทคนิคระยองจับมือ PTTGC ยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่น

เทคนิคระยองจับมือ PTTGC ยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัตถุดิบและสูตรอาหารประจำจังหวัด หวังสร้างรายได้ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวระยอง รองรับEEC ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร PTTGC นายสไว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และรองประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล แจ้งไพร  ได้ร่วมกันแถลงข่าว การพัฒนาสูตรอาหารถิ่นจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ  PTTGC    จากความสำเร็จของโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่ได้ค้นหา 8 สุดยอดเชฟ …

Read More »

โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี ร่วมทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ลงทะเล กว่าแปดแสนตัว

โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี ร่วมทุกภาคส่วน  จัดกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ลงทะเล กว่าแปดแสนตัว เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ปีละ8ครั้ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่บริเวณ ชุมชนเก้ายอด ชายทะเลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมือง ระยอง พร้อมด้วยนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นายวารินทร์ ดุษฎีวงศ์กำจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ผู้แทนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มบริษัทโกล์ว บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด …

Read More »

นักปฐพีวิทยา ทั่วโลก เยี่ยมชม สวนผลไม้ของเกษตรกร ในอำเภอบ้านฉางระยอง

นักปฐพีวิทยา ทั่วโลก เยี่ยมชม สวนผลไม้ของเกษตรกร ในอำเภอบ้านฉางระยอง ที่ ปรับปรุงคุณภาพดินบริหารจัดการน้ำธรรมชาติ ประสบผลสำเร็จ            ที่สวนเกษตร นายวารินทร์ ชิตะปัญญา หมู่ที่2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กรมพัฒนาที่ดิน นำคณะนักปฐพีวิทยาจากทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย ยุโรป สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน กว่า 50 คน เข้าศึกษา ดูงาน ด้านการเกษตร ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดิน           โดย ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผอ.กองสำรวจดิน และวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้นำเสนอผลงาน ทดลองคุณภาพดินตามหลักวิทยาศาสตร์ …

Read More »

พระกริ่งใหญ่ และกริ่งน้อย ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ ปี 2495

พระกริ่งใหญ่และกริ่งน้อย ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ ปี 2495 ถ้ากล่าวถึง วัดเทพศิรินทราวาส บรรดานักนิยมพระเครื่องต้องกล่าวถึงอมตเถราจารย์สองรูปคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) และ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต เพราะท่านทั้งสองได้จัดสร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของวงการพระ ในปี พ.ศ. 2495 วัดเทพศิรินทร์จัดงานพระราชเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) จึงดำริจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกแก่บรรดาผู้ที่มาร่วมงาน โดยมี หลวงภูมินาถสนิธ เป็นแม่งานสำคัญในการสร้าง และดำริหล่อพระรูปจำลองสมเด็จฯ ไว้สำหรับสักการะบูชา วัตถุมงคลที่จัดสร้าง ได้แก่ 1. ขันน้ำมนต์ 2. พระกริ่งสมเด็จองค์ใหญ่ และพระกริ่งสมเด็จองค์น้อย 3. เหรียญรูปจำลองสมเด็จฯ ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ทำการรวบรวมวัสดุมงคลเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัตถุมงคล มีดังนี้ 1. ทองชนวนหล่อพระกริ่งวัดราชบพิธ 2. ชนวนหล่อพระพุทธชินราช …

Read More »

สวนละไม

หนาวนี้ไปไหนกันดีครับ…!  สำหรับคนระยองถ้าไม่อยากเดินทางไกลๆ แต่อยากสัมผัสบรรยากาศเมืองหนาวกับทุ่งดอกไม้สวยๆบนเนินเขา ก็ที่นี่เลยครับ สวนละไม  ถ้าเรานึกถึงสวนละไมคนส่วนมากก็จะนึกถึงบุฟเฟ่ผลไม้ นั่งรถรางชมสวนผลไม้ทานผลไม้ตามจุดต่างๆ แต่วันนี้สวนละไมไม่ได้มีแต่สวนผลไม้แล้วนะครับ ตอนนี้ที่สวนละไมมีการปรับปรุงพัฒนาเป็นอย่างมาก มีร้านกาแฟเท่ๆ  มีร้านอาหารอร่อยๆ จานใหญ่ๆ ราคาไม่แพง มีจุดชมวิวสวยงาม มีทุ่งดอกไม้ให้เก็บภาพสวยๆ มีจุดกางเต้นท์ ให้เราได้ไปแค้มปิ้งกัน ไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นี้จะได้พบกับทุ่งดอกไม้ที่เต็มไปด้วยสีสันเที่ยวชมแล้วทำให้จิตใจชื่นบาน สนุกสนานเพลิดเพลินแน่นอนครับ เมื่อเดินเที่ยวเพลิดเพลินเสร็จแล้วก็มานั่งพักตากแอร์เย็นๆ ต่อที่ร้านกาแฟสวนละไม ดื่มกาแฟหอมๆของบอนกาแฟกันนะครับ ที่ร้านกาแฟสวนละไมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบอนกาแฟครับ คุณกะวิน บอกกับเราว่าที่ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของบอนกาแฟเพราะว่าบอนกาแฟเป็นบริษัทใหญ่ มั่นคง มีมาตราฐานสูง มีบริการที่ดีรับประกันได้ว่าไม่ทอดทิ้งผู้ประกอบการ จึงมั่นใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของบอนกาแฟจะไม่ผิดหวังแน่นอน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรสชาติกาแฟของบอนกาแฟนั้นไม่เป็นรองใครจริงๆ ลูกค้าติดใจ ใครที่มาเที่ยวสนละไมคงต้องได้ดื่มกาแฟที่สวนละไมกันทุกคน

Read More »

ผู้นำตะวันออกกลางและอิสราเอลพยายาม”ขุดกับดัก”ให้สหรัฐเข้าสู่สงครามกับอิหร่าน

RONIN500(Admin Nidnoi) แปลโดย พัดโบก : ผู้นำตะวันออกกลางและอิสราเอลพยายาม”ขุดกับดัก”ให้สหรัฐเข้าสู่สงครามกับอิหร่าน- Kerry อิสราเอลและอียิปต์ได้ล็อบบี้สหรัฐให้ทิ้งระเบิดอิหร่านก่อนที่จะเกิดข้อตกลงในสนธิสัญญานิวเคลียร์เมื่อปี 2015 – อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ John Kerry เปิดเผยเมื่อคืนวันอังคาร นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล Benjamin Netanyahu ได้”สร้างความปั่นป่วนอย่างแท้จริง” ต่อรัฐบาลของอิหร่าน Kerry กล่าวเมื่อวันอังคารในงานหนึ่งในวอชิงตัน – รายงาน ผู้นำของประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ รวมถึงอียิปต์ ได้พยายามที่จะโน้มน้าวไม่ให้สหรัฐเข้าสู่สงครามกับอิหร่าน – Kerry กล่าว สำหรับด้านการทูตก่อนหน้านี้ วอชิงตันมองว่าข้อเสนอเป็นเรื่องหลอก ถ้าสหรัฐใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านจริงๆ Kerry เชื่อว่าประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศจะประณามสหรัฐว่าใช้กำลังทางทหารที่เกินไป Kerry ปกป้องข้อตกลงที่มีกับอิหร่านในการติดตามสถานที่ผลิตนิวเคลียร์ ข้อตกลงนี้จะห้ามเตหะรานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองใน 10 หรือ 15 …

Read More »

กระชากสร้อยสาวใหญ่

กระชากสร้อยสาวใหญ่ คนร้ายขี่จยย.ตามกระชากสร้อยสาวใหญ่ จนเหยื่อรถล้ม โจรแสบตกใจ ทิ้งเหยื่อ บิดจยย.หลบหนีไม่ได้ทรัพย์สินใดๆ วันที่ 28 พย. เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุ สภ.บ้านฉาง รับแจ้งว่ามีเหตุวิ่งราวทรัพย์ ภายในซอยบูโน่ หมู่5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีผู้บาดเจ็บ หลังรับแจ้งจึงรุดไปยังที่เกิดดังกล่าวพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์บ้านฉาง ที่เกิดเหตุพบ น.ส.ยุพิน อายุ 57  ปี  เป็นผู้เสียหาย โดยมีอาการบาดเจ็บที่ศรีษะ จากการกระแทกกับพื้น และมีบาดแผลถลอกตามตัว เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงให้การปฐมพยาบาล ในเบื้องต้น สอบถามน.ส.ยุพิน ผู้เสียหาย กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุได้นำเงินจำนวน 5พันบาท มาแลกเป็นแบงค์ร้อย และแบงค์ยี่สิบ บาทในธานคารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า …

Read More »

ไฟไหม้บ้านไม้หรูมอดทั้งหลังค่าเสียหายกว่า 1 ล้านบาท

เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 พ.ต.ต.ชาลีรัตน์ ชาภักดิ์ สว.(สอบสวน) สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง ได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้บ้านไม้ที่บ้านเลขที่ 61/2 ม.1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยเขาชะเมา เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันไฟสีดำโพยพุ่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งไฟได้ลุกไหม้เป็นบ้านไม้ บ้านปูนกึ่งไม้ 2 ชั้นและไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานรถดับเพลิง มาทำการดับเพลิง  ค่าเสียหายกว่า1ล้านบาท  จากการสอบถามนางจินตนา คำรักษ์เกียรติ อายุ 62 ปี เจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในอาการตื่นตระหนกและตกใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ขณะตนเองนั้นอยู่ในสวนยางและเดินมาที่บ้านพักได้กลิ่นเหม็นไหม้เหมือนพลาสติกไหม้มาจากชั้น2และมีควันไฟสีดำลอยคลุ้งอยู่เต็มบ้าน จากนั้นก็มีไฟลุกไหม้จากชั้นบนที่ปลูกสร้างด้วยไม้สักและเป็นเชื่อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็ว จึงได้วิ่งออกมานอกบ้านและตะโกนร้องเรียกเพื่อนบ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุ ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากสายไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านที่มีอายุการใช้งานมานาน เกิดไฟซ็อตและลัดวงจรทำให้เพลิงลุกไหม้ ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้ง  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามาหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี้อีกครั้ง และจะสอบสวนนางจินตนา เจ้าของบ้านอีกครั้ง …

Read More »