Breaking News
Home / toon

toon

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันThailand Eastern Latte Art Battle Challenge เพื่อค้นหาสุดยอดบาริสต้า ในงาน Pattaya Hospitality Show 2019

ภาพบรรยากาศ การแข่งขัน ที่กำลังดำเนินอยู่ในงาน Pattaya Hospitality Show 2019 ซึ่งทางบอนกาแฟ ได้เป็น Sponser หลักในการแข่งขัน และร่วมเป็น Judge ในการตัดสินครั้งนี้ด้วยค่ะ สามารถพบกับเรา 🔸BONCAFE🔸 พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มกาแฟ และอื่นๆ ทั้งเมนูร้อน เย็น ได้ที่บูธ 02และ Chef’s Lounge ค่ะ ณ รร.ดุสิตธานีพัทยา 22 สิงหาคม 2562 โดยงาน Pattaya Hospitality Show 2019  จัดขึ้น ในวันที่ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ที่ รร.ดุสิตธานีพัทยา และ …

Read More »

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณ เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (ติวฟรีกับเพื่อนชุมชน) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณ เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (ติวฟรีกับเพื่อนชุมชน) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้กล่าวแสดงความ ร่วมมือและแสดงความยินดี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมาะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ ณ. ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยในงานเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (ติวฟรีกับเพื่อนชุมชน) จะได้พบกับติวเตอร์ชั้นนำพร้อมเทคนิคการจำและการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัย …

Read More »

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด เพื่อให้บริการประชาชนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายประสาน บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายกิตติพงศ์ อุตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ นายกิตติพงศ์ อุตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง …

Read More »

ททท.ระยอง ชูซีฟู้ด สดพร้อมเสิร์ฟ ชวนสายกินมาระยอง กระตุ้นท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม

ททท.สำนักงานระยอง นำสื่อมวลชนสำรวจชุมชนประมงเรือเล็ก ตลาดปลา แหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านกาแฟเก๋ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมระยองซีฟู้ดมันธ์ (Rayong Seafood Month) ภายใต้แคมเปญ “สดพร้อมเสิร์ฟ : Rayong’s Sea to Table” ช่วง Green Season ตลอดเดือนสิงหาคม 2562 นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่าจากข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองตลอดทั้งปีที่ผ่านๆ มาเราจะเห็นว่าในไตรมาส 3 ของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝนหรือ Green Season จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดระยองน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นๆ พบว่ามีผู้เยี่ยมเยือน 1,546,297 คน (+4.92%) อัตราการเข้าพักเฉลี่ย …

Read More »

อาจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบวิธีบำบัดสารหนูโดยใช้ชีววิธีด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ท้องถิ่น ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดิน ฐิติรัตน์ เดชพรหม

“สารหนู” เป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของดิน หิน และแร่ต่างๆ มีรายงานการตรวจพบปริมาณสารหนูเกินเกณฑ์มาตราฐานบริเวณแหล่งน้ำใต้ดินในประเทศไทย การปนเปื้อนนั้นเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทำเกษตรกรรม และการทำเหมืองแร่ เมื่อมนุษย์ได้รับสารหนูปริมาณมากจะก่อให้เกิดอาการเฉียบพลัน เช่น ท้องเสีย อาเจียน มึนเมา ตาพร่ามัว เป็นต้น แต่หากได้รับปริมาณน้อยและมีระยะเวลานานจะก่อให้เกิดอาการพิษเรื้อรัง เช่น เกิดอาการที่ผิวหนัง เกิดโรคมะเร็ง และเสียชีวิตได้ในที่สุด ซึ่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการจัดอันดับให้สารหนูเป็นสารอันตรายใน 10 อันดับแรก โดยกำหนดให้คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภคไม่ควรมีสารหนูปนเปื้อนเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จากปัญหาดังกล่าวทำให้ อาจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Read More »

จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ยาแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เรือนจำกลางระยอง เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดระยอง มีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ ภายในงานมีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ยา …

Read More »

จ.ระยอง อบรมให้ความรู้เครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนจังหวัดระยอง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.ค.ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแก่ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 532 คน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง นายสุนทร โภคา ป้องกันจังหวัดระยอง กล่าวว่า ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ได้แก่ อำเภอ หมู่บ้าน ชุมชน ที่ถือว่าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผลอย่างยั่งยืน การเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ชุมชนนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน …

Read More »