Home / ข่าวระยอง

ข่าวระยอง

นักบอลอาชีพสอนทักษะบอลเยาวชน

บริษัทผลิตยางรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมคืนกำไรให้สังคม “นำนักฟุตบอลอาชีพสโมสรราชบุรีมิตรผล เอฟซี” มาฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนนักเรียนในจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนักเรียนหันมาเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 ที่สนามพัฒนาสปอตคลับ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทแอลแอลไอที(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของประเทศจีน ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม โดย “นำนักฟุตบอลอาชีพสโมสรราชบุรีมิตรผล เอฟซี” มาฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนนักเรียนจาก 2 โรงเรียนพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด  ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ...

Read More »

พิธีเบิกเนตรเทพเจ้ากวนอูใหญ่ที่สุด

ชาวจังหวัดระยองร่วมทำพิธีเบิกเนตรองค์เทพเจ้ากวนอู ซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ไร้รอยต่อ ขนาดใหญ่หนึ่งเดียวในภาคตะวันออก ด้วยความสูง 5 . 51 เมตร ท่ามกลางท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเพียงเม็ดฝนโปรยปรายเสมือนน้ำมนต์ วันนี้ (17 กค) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีเบิกเนตรองค์เทพเจ้ากวนอู ซึ่งประดิษฐาน ณ สมาคมศาลเจ้าหลวงเตี่ย ก.ม.12 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า องค์เทพเจ้ากวนอู จัดสร้างขึ้นโดย คณะกรรมการสมาคมศาลเจ้าหลวงเตี่ย ก.ม. 12 พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ อำเภอนิคมพัฒนา ...

Read More »

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง (EEC TVET Career Center)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง (EEC TVET Career Center) เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง (EEC TVET Career Center) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มาเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางด้านการบริหารจัดการให้บริการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนรองรับกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง ทั้งนี้สำหรับศูนย์ประสานที่วิทยาลัยเทคนิคระยองดังกล่าวของ ...

Read More »

สนช.ลงพื้นที่ระยอง แก้ปัญหายางพารา

เมื่อเวลา 10.30.น.ของวันที่ 16 ก.ค ที่ห้องประชุมตลาดกลางพาราภาคตะวันออก ม.2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  นายพรศักดิ์ เจียรนัย ประธาน อนุกรรมาธิการเกษตร และคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะแก้ปัญหาราคายางตกต่ำทั้งระบบครบวงจร พล.อ. สกนย์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการพลังงาน พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมการคมนาคม ร่วม รับฟังปัญหา เรื่องยางพารา จากสมาชิกสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท)   มีนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย  นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ประธานสหกรณ์ทุกอำเภอในจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพาราจำนวน 30 ราย ร่วมรับฟัง เนื่องจากครบรอบสองปีของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558 ที่เกษตรกรตั้งความหวังไว้สูงในการที่เกษตรกรชาวสวนยางพึ่งพาตนเองและยอมเสียงเงิน cess เพื่อบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวในประเทศไทยที่เกษตรกรชาวสวนยางควรภาคภูมิใจความหวังของเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนจึงมีวัตถุประสงค์ตามมาตราแปดพี่อยากเห็น เพื่อบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวในประเทศไทยที่เกษตรกรชาวสวนยางควรภาคภูมิใจความหวังของเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนจึงมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 ที่อยากเห็น องค์กรนี้ขับเคลื่อนไป โดยยึดเกษตรกรชาวสวนยางเป็นที่ตั้งแต่ระยะเวลาซึ่งผ่านมา 2 ปีความหวังของเกษตรกรชาวสวนยางต่างก็ผิดหวังกันเกือบถ้วนหน้า เพราะการบริหารงานของ กยท. ได้มีปัญหาในการรวมองค์กร 3 องค์กรให้เป็นหนึ่ง ยังไม่ลงตัวจนถึงปัจจุบันบางองค์กร 1 ใน 3 ยังไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบริหารองค์กรอีกประเด็นของผลงานก็คือการประมูลยาง 3.1 แสนตันเปิดประมูล 5 ครั้งจากเดือนมกรา 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งทำให้ราคายางจากตลาด กยท. 6 ตลาด 31 มกราคม 2560 ประมูลครั้งแรกราคา 98 บาท/กก. ...

Read More »

ระยอง ติดเน็ตประชารัฐ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำอินเตอร์เน็ตภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ ไปติดตั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างของจังหวัดระยองได้ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมคณะฯ  ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามผลการดำเนินการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาล หลังมีการนำไปติดตั้งให้ประชาชนได้ใช้ 3 แห่ง คือ  ที่ชุมชนวัดกระเฉดบน  หมู่ 3  ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา   ชุมชนบ้านเกษตรสิริ  หมู่ 5  ตำบลสำนักทอง  อำเภอเมืองระยอง และชุมชนบ้านมาบตารอด หมู่ 7  ตำบลซากบก(ชาก-กะ-บก)  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลจากตัวเมือง  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่ของจังหวัดระยอง น.อ.สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐ คือการพยายามกระจายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้สามารถใช้งานกันได้ทั่วประเทศ 70,000 หมู่บ้าน โดยต้องเข้าไปถึงระดับหมู่บ้านให้ได้   เพื่อความสำคัญในการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องเศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษา  รวมทั้งเรื่องของสาธารณสุข  จังหวัดระยองมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 106 หมู่บ้าน  ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วมีการติดตั้งกว่า 30 หมู่บ้านแล้วโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  คาดว่าหลังจากที่มีเน็ตประชารัฐแล้ว  ประชาชนจะได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข  สังคมและด้านอื่นๆ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในหมู่บ้าน…. อัจฉรา วิเศษศรี

Read More »

รถพ่วงหลับในชนแหลก

คนขับรถพ่วงเทรลเลอร์บรรทุกกระบะเหล็กวูบพุ่งชนเสาไฟฟ้าตกริมถนนหวิดดับหามส่งโรงหมอ เมื่อเวลา 17.00น. วันที่15 กรกฎาคม 2560  ร.ต.อ.ธวัช หน่อสิงหา รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงเทรลเลอร์ 22 ล้อบรรทุกกระบะเหล็กพุ่งชนเสาไฟฟ้าตกข้างถนนที่ บริเวณ 4 แยกไฟแดงเกาะกลอย ขาออกเมืองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง จึงได้รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิสว่างพรกุศล เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้าหักโค่น 6ต้นสายไฟฟ้าขาดจึงประสานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาตัดไฟและพบรถพ่วงเทรลเลอร์ ยี่ห้อนิสันยูดี 320 สีเทา ทะเบียนหน้า 70-2656 ระยองทะเบียนหลัง 70-3261 ระยอง ด้านข้างประตูรถติดสติ๊กเกอร์ บริษัทโคโนอิเกะ เจ.ทรานปอร์ท(ประเทศไทย)จำกัด บรรทุกกระบะเหล็กอยู่บนเทรลเลอร์ 2 กระบะ มีผู้ติดภายในบริเวณคนขับและได้รับบาดเจ็บทราบชื่อ นายนาวิน จันทานี อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120/146 ม.5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ถึงนำส่งรพ.ระยอง จากการสอบถามนายนาวิน คนขับรถพ่วงเทรลเลอร์ ตนเองได้ขับรถมาจากบริษัทหลอมเหล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อมุ่งหน้าไปรับเศษเหล็กที่ท่าเรือ บริษัท ไออาร์พีซี ขณะขับรถมาด้วยความเร็วเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกง่วงและวูบทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและดึงสายไฟทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้นถึง 6 ต้น โชคดีที่ตนเองได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะเพียงเล็กน้อยจนเป็นเหตุดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะสอบสวนนายนาวิน จันทานี ...

Read More »

กระบะแหกโค้งชนบ้าน

กระบะแหกโค้งพุ่งเข้าร้านซ่อมจยย. อัดกระบะที่จอดอยู่ทั้งบ้านทั้งรถพังยับ คนขับเจ็บ วันที่14ก.ค. ร.ต.อ.กวีวุฒ บุญเรือง รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง จ.ระยอง รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งเข้าชนบ้านได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  ขอให้ไปตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 30/1 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ริมถนนสายชากใหญ่-บ้านแลง สภาพบ้านไม้2ชั้นริมถนน ชั้นล่างเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่หน้าบ้าน พบรถกระบะมิตซูบิชิไทรทัน สีดำ ทะเบียน บท4073 ระยอง สภาพพุ่งเข้าไปชนเสาบ้านจนหลังคาพังลงมาทับรถทั้งคันเหลือโผล่มาเพียงท้ายกระบะ ใกล้กันมีรถกระบะโตโยต้า 4ประตู สีขาว ทะเบียน กษ7975 ระยอง ถูกชนด้านข้างเสียหายไปทั้งแถบ ต่อมาทราบว่า ผู้ขับขี่รถกระบะมิตซูบิชิ ชื่อนายสมพร ผิวพรรณ อายุ ...

Read More »

กอ.รมน.จับมือทุกภาคส่วนปลูกป่าสร้างฝาย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง จับมือทุกภาคส่วนสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า ตามโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา เมื่อวันที่ 14 กค. ที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อ.เขาชะเมา จ.ระยองพันตรีหญิง ปนัดดา ปานรักษา รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ระยอง นาวาตรี โกเมศ พินิจมนตรี นายทหารควบคุมส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ระยอง ร่วมกับ นายอนุรักษ์ สกุลพิทักษ์ ปลัด อำเภอเขาชะเมา นายสุชาติ อินบัว พนักงานพิทักษ์ ส.2 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตำรวจภูธรอำเภอเขาชะเมา ร่วมกิจกรรมเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ พันตรีหญิง ปนัดดา ปานรักษา รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ...

Read More »

EEC เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่และโครงการ EEC ของจังหวัดระยอง โดยมีแกนนำภาคประชาชนเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย วันนี้ (14 ก.ค.) ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคณะ จัดเวทีพบผู้แทนชุมชน ประกอบด้วยชุมชนบ้านฉาง ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนหนองบัวแดง ต.มาบตาพุดฯลฯและผู้แทนจากกลุ่มประมงพื้นบ้านอ.เมืองระยอง พร้อมด้วยชาวบ้านในจังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการฯ อีอีซี เปิดเผยว่า การมาพบผู้แทนชุมชนในระยอง เพื่อรับฟังความเห็นนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จากผู้นำชุมชนเพื่อไปช่วยทำแผนจังหวัดระยองให้มีความรอบคอบมากขึ้นซึ่ง หลังจากที่ได้อธิบายโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้น ทุกคนเห็นด้วย ไม่มีใครปฏิเสธนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และทุกคนอยากได้โครงการรถไฟความเร็วสูงให้เกิดขึ้นที่ จังหวัดระยอง  และเข้าใจว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมซ่อมเครื่องบิน ...

Read More »

ระยอง วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดระยองจัดงานถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเสด็จอ่างเก็บน้ำดอกกราย ปลวกแดง ระยอง วันนี้ (14 กค.)ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีนำข้าราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กลุ่มพลังมวลชน และนักเรียนถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำถวายความเคารพจุดเครื่องทองน้อย กล่าวคำแสดงอาลัยยืนสงบ 89 วินาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์10 รูป สวดมาติกาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากนั้นนายสุรศักดิ์   เจริญศิริโชติ กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปล่อยปลานิล  ปลายี่สก จำนวน 500,000 ตัวเป็นพระราชกุศล   นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผวจ.ระยอง กล่าวว่าเมื่อวันที่ 14 กค. 2523ประชาชนชาวระยองได้รับพระมหากรุณาธิคุณเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและสมทมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย มีเนื้อที่ 1300 ไร่จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร ยังพระราชทาน 4 ...

Read More »