Recent Posts

ชวนเที่ยวงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายในงานมีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรูป และสินค้าเกษตรเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก การแข่งขันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร การประกวดผลไม้และการจัดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออกที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด …

Read More »

สคบ.ระยอง ตรวจการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สคบ.ระยอง ตรวจการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำที่มีลักษณะแรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำ หรือปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตามร้านจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง เนื่องจากแรงดันส่งผลอันตรายต่อร่างกาย   ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง   จะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน …

Read More »

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้านพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ระยอง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้านพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ระยอง ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน และกลุ่มผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน ประจำปี 2562 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ณ พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ จ.ระยอง โดยกิจกรรมในปีนี้ จัดให้มีการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ชมวิถีชีวิต ตีไก่ กัดปลา หมากรุก ลองลิ้มชิมรส อาหารพื้นบ้านป่าชายเลน   วันที่ 2 เมษายน …

Read More »