Breaking News

Recent Posts

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 3 มิ.ย.ที่สนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดระยอง ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงินเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ประองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร……    

Read More »

เทศบาลตำบลทับมา นำจิตอาสากำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการ”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”

เทศบาลตำบลทับมา นำจิตอาสากำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการ”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 มิ.ย.ที่บริเวณคลองทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในงานเทศบาลตำบลทับมา ยังได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ โดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดกวางเส้นทางไหลของน้ำตลอดแนวคลองทับมา …

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 3 มิ.ย.62 ที่สนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นอกจากนี้ทางจังหวัดระยอง ยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์ และประดับผ้าระบายสีม่วง ร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานที่ อาคาร …

Read More »