กอ.รมน.จับมือทุกภาคส่วนปลูกป่าสร้างฝาย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง จับมือทุกภาคส่วนสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า ตามโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา

เมื่อวันที่ 14 กค. ที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อ.เขาชะเมา จ.ระยองพันตรีหญิง ปนัดดา ปานรักษา รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ระยอง นาวาตรี โกเมศ พินิจมนตรี นายทหารควบคุมส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ระยอง ร่วมกับ นายอนุรักษ์ สกุลพิทักษ์ ปลัด อำเภอเขาชะเมา นายสุชาติ อินบัว พนักงานพิทักษ์ ส.2 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตำรวจภูธรอำเภอเขาชะเมา ร่วมกิจกรรมเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ

พันตรีหญิง ปนัดดา ปานรักษา รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ระยองกล่าวว่า การมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้น่าอยู่ดูดี โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างเช่นโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราในครั้งนี้ ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกป่า ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา –เขาวง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยปลูกป่า ต้นสัก มาแล้ว จำนวน 40 ไร่ วันนี้เราได้เข้ามาปลูกเสริม ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย เพื่อเป็นการยึดพื้นที่ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ และช่วยกันสร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำ เขาชะเมา เพื่อให้ฝายช่วยชะลอยามน้ำหลากและกักเก็บน้ำตอนช่วงแล้ง โดยโครงการกิจกรรมเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราจะจัดขึ้นตลอดทั้งปีเพื่อให้ครอบคลุมทั้งพื้นในจังหวัดระยอง..000000

อัจฉรา วิเศษศรี  ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.