การจับสลากคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ข้าว5บรรยากาศการจับสลาก ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ภาคประชาชน เต็มไปด้วยการลุ้นวินาที ที่จะชี้ว่าใครจะอยู่ต่อหรือพ้นจากตำแหน่ง
จากการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง  ครั้งที่ 2/2557 ที่ผ่านมา  ทำให้การประชุมตามวาระต่าง ๆ นั้นดำเนินวาระการประชุมเป็นไปตามปกติ  แต่เมื่อถึงระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ คือ การจับสลาก คพรฟ. ภาคประชาชน  เมื่อครบกำหนดสองปี  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การออกจากตำแหน่งในวาระเริ่มแรกคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในส่วนของภาคประชาชน  โดยวิธีจับสลาก พ.ศ. 2557  ทำให้บรรยากาศของการจับสลากเป็นไปด้วยความราบรื่นและลุ้นทุกวินาที  ทั้งนี้  นายสงกรานต์  กฤตลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังาน ประจำเขต 8 (ชลบุรี)  พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน  โดยมีนายวิชิต  ชาตไพสิฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายทรรศนะ  วิชัยธนพัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
สำหรับผลรายชื่อของ คพรฟ.ภาคประชาชนที่จับสลากอยู่ในตำแหน่งต่อไป จำนวน 12 ราย  ได้แก่  นายฤหัส  คำตรง,  นายขจรศักดิ์  วงษ์ไพศาล,  นาทิวา  โชคเกษม,  นายประเสริฐ  บุญเต็ม,  นายลือเก็จ  สุวรรณนาวุธ,  นายบุญมี  เปรมศรี,  นายจักรพงษ์  ชลศรานนท์,  นายโสฬส สนิทราษฎร์, นายประไพ  ใจตั้ง,  นายมานะ  หอมสุวรรณ,  นายสุทธา เหมสถล,  นายจำลอง  ผ่องสุวรรณ
สำหรับผลรายชื่อของ คพรฟ. ภาคประชาชนที่จับสลากออกจากตำแหน่ง จำนวน 10 ราย  ได้แก่  นางอรุณ  ทรงมุสิก,  นายสมัย  ผ่องสุวรรณ,  นายประเสริฐ  จันโพธิ์เตีย,  นายสุชาติ  กอเซ็ม,  นายสมพร คชรินทร์,  นางวัลภา  เอี่ยมวิไล,  นายธานินทร์  เนินแสง,  นายสันต์ชัย  กาญจนาภิวัฒน์,  นายประวิทย์  แสงรักษ์,  และนายสุรกิจ  ประจง
(ปล่อยสัมภาษณ์ ผอ.เขต 8)
อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย ข่าว/ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *