การปฐมนิเทศข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

การปฐมนิเทศข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย นางณมน พุ่มพฤกษี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 28 ราย เพื่อแนะนำและชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : สโรชา, สรวงรัตน์

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *