จังหวัดระยอง เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

จังหวัดระยอง เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

dsc08204-2

dsc08206-2

วันนี้(6มี.ค) เวลา 11.00 น. ที่ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง นายธีระวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจังหวัดระยอง  ตามนโยบายของรัฐบาลและคสช. เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  ทั้งนี้จังหวัดระยองได้เตรียมผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  ในประเด็นหัวข้อที่มีการกำหนดไว้ 10 ด้าน  กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม  และกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวน  4 ครั้ง ได้แก่วันที่ 13/15/17 และวันที่ 20 มีนาคม เวลา 09.00-16.00 น ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดระยอง ทั้ง ผวจ.ระยอง ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้คลอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาประเทศต่อไป……..0000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *