ชาวบ้านเนินกระปอกบน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ร่วมกับจิตอาสา พนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศเขาภูดร

ชาวบ้านเนินกระปอกบน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ร่วมกับจิตอาสา พนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศเขาภูดร

 


เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเนินกระปอกบน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าทดแทนเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาภูดร อ.บ้านฉาง ภายใต้โครงการ GPSC: one Earth one Family ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC และชาวบ้านชุมชนเนินกระปอกบน มีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นายสำราญ สนั่นดัง กำนันตำบลบ้านฉาง ร่วมโครงการฯ มีชาวบ้านชุมชนเนินกระปอกบน จิตอาสา พนักงานบริษัทฯ กว่า 200 คน ร่วมปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำบนเขาภูดร จำนวน 20 ฝาย

 


นายสมรชัย กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว มุ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ำและสร้างป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ มีการนำวัสดุทางธรรมชาติมาสร้างเป็นฝาย ซึ่งชุมชนสามารถดูแลและดำเนินการซ่อมบำรุงได้เองอย่างต่อเนื่อง….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *