นักปฐพีวิทยา ทั่วโลก เยี่ยมชม สวนผลไม้ของเกษตรกร ในอำเภอบ้านฉางระยอง

นักปฐพีวิทยา ทั่วโลก เยี่ยมชม สวนผลไม้ของเกษตรกร ในอำเภอบ้านฉางระยอง ที่ ปรับปรุงคุณภาพดินบริหารจัดการน้ำธรรมชาติ ประสบผลสำเร็จ 

          ที่สวนเกษตร นายวารินทร์ ชิตะปัญญา หมู่ที่2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กรมพัฒนาที่ดิน นำคณะนักปฐพีวิทยาจากทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย ยุโรป สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน กว่า 50 คน เข้าศึกษา ดูงาน ด้านการเกษตร ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดิน

          โดย ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผอ.กองสำรวจดิน และวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้นำเสนอผลงาน ทดลองคุณภาพดินตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาได้ตรวจพบว่าคุณภาพดินที่สวนแห่งนี้ มีคุณภาพต่ำจะปลูกพืชไร่ได้เพียงบางประเภท เช่นมันสำประหลัง หรือถ้าเป็นผลไม้อื่น ก็จะมีคุณภาพและผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทางเกษตรกร ก็ไม่ได้ย่อท้อ ใช้วิธีบริหารจัดการดินในพื้นที่ จนประสบความสำเร็จจากดินที่มีคุณภาพต่ำ กลายเป็นดินที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตดีเยี่ยม เช่นมะม่วงหลากหลายสายพันธ์ โดยเฉพาะพันธ์R2E2และ พุทราจัมโบ้นมสด  ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดอย่างมีคุณภาพ ลูกค้าต้องสั่งจองก่อนเป็นเวลานาน  นอกจากนี้ ยังสามารถนำแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ จนทำให้มีน้ำไว้ใช้ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของนักปฐพีวิทยาที่เดินทางมาในวันนี้ และนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนได้เป็นอย่างดี

          ด้าน Dr.  Kazuyuki Inubushi จากประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ตนเองมาประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านธรณีวิทยาในครั้งนี้พร้อมกับนักปฐพีวิทยาทั่วโลก ซึ่งจะมาสองปีครั้ง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ได้มีโอกาสมาทดลองคุณภาพดิน ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พบว่าเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เช่นมันสำประหลังมาเป็นพืชไม้ผลภายใต้การจัดการดินที่ดี ภายในพื้นที่บริเวณนี้และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด 

          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ในสวนวารินทร์ ชิตะปัญญา ที่หลายคนกำลังตั้งตารอคอย เช่นพุทราจัมโบ้นมสด กำลังจะออกผลผลิตให้ได้จับจองลองลิ้มกันในช่วง ปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้น เตรียม ลองลิ้มชิม มะม่วง R2E2 ที่จะออกสู๋ท้องตลาดได้ในเดือน มีนาคมจนถึงกรกฎาคมปีหน้า..0000000

ภาพ/ข่าว เมทะนี โด่งดัง บ้านฉาง ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *