ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะกรรมการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2564วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2564 เข้าตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โดยมีนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายธงชัย มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาข่าวจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม+10

37คุณ, Chodok Wiriyapongse และ คนอื่นๆ อีก 35 คน1 ความคิดเห็นแชร์ 1 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *