ปรับบ้านแต่งเมือง หนึ่งในนโยบายของนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง

📍ปรับบ้านแต่งเมือง 🪴หนึ่งในนโยบายของนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เทศบาลนครระยอง โดยสำนักช่าง ( ส่วนช่างสุขาภิบาล ) ดำเนินการ ⤵️

ดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนราษฎร์บำรุงซอย 15

ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ⤵️

1. ถนนบางจาก ซอย 14 ขนาดราง 0.40 เมตร ได้ความยาว 220 เมตร

2. ถนนบางจาก ซอย 15 (และซอยตัด) ขนาดราง 0.40 เมตร ได้ความยาว 500 เมตร

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( งานรักษาความสะอาด ) ดำเนินการ ⤵️

-เก็บขยะชายทะเล

-ทำความสะอาดศาลเจ้าแม่ทับทิม

-เก็บขยะข้างถัง บริเวณสวนศรีเมือง

-เก็บกวาดใบไม้สนามบอลโรงเรียนวัดปากน้ำ

🛶 ชุดเรือท้องแบน ดำเนินการ

-เก็บขยะแม่น้ำ บริเวณเกาะกลางและท่าน้ำวัดปากน้ำ

-เก็บขยะแม่น้ำ บริเวณแนวป่าชายเลนหอชมวิว

ชุดตัดหญ้าตัดหญ้า ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม , สวนสุขภาพชุมชนพูนไฉ่

💦 รถน้ำเบอร์ ดำเนินการล้างถนนข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดวัดลุ่ม และถนนยมจินดา

เพื่อความสะอาดสวยงามของบ้านเมือง และความปลอดภัยของประชาชน

#ชาวนครระยองร่วมใจกันรักษาความสะอาด🪴

#นครระยองยุคใหม่หัวใจคือประชาชน❤️

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *