ระยอง-เอสซีจี เคมิคอลส์ สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง จ.ระยอง เป็นปีที่ 8

เอสซีจี เคมิคอลส์ สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง จ.ระยอง เป็นปีที่ 8

ส่งเสริมสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยกีฬา

%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-4

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งมาบตาพุด 49 และเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดกิจกรรม   “มาบตาพุด เอสซีจี เคมิคอลส์ เดิน – วิ่ง มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8” ณ บริเวณศาลเจ้าแม่จันเท ต.มาบตาพุด     อ. เมือง จ. ระยอง โดยมีคุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน และมีนักวิ่ง สมาชิกชุมชน เยาวชน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกว่า 4,500 คน 

%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-3

(ระยอง) – ในปีนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมมาบตาพุด เอสซีจี เคมิคอลส์    เดิน – วิ่ง มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8” จำนวน 300,000 บาท รวมทั้งรายได้จากการจัดงานทั้งหมด ให้แก่ชมรมเดิน-วิ่งมาบตาพุด 49 เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชาวมาบตาพุดต่อไป สำหรับกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Half Marathon ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร   2. Mini Marathon มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยแบ่งประเภทชาย-หญิง และตามช่วงอายุ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Funrun เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายร่วมกัน

%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-5

คุณจิรศักดิ์ มั่งมีคุณธรรม ผู้บริหารเอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า  “เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้การสนับสนุนงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะเราอยากเห็นคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขจากการวิ่งไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ครอบครัว และได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆตลอดเส้นทางการวิ่ง การวิ่งเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวก หากเราวิ่งหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันการเจ็บป่วยได้”

%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-7

คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ให้ส่วนราชการออกกำลังกายทุกๆ วันพุธช่วงบ่าย นโยบายของจังหวัดที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลัก 3 อ คือ อาหารครบ 5 หมู่ อารมณ์ดีด้วยการออกกำลังกายและไม่เครียด และอากาศดีอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ  นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนช่วยกันส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดระยองมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น”  

%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-9

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *