“ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ New Normal ประจำปี 2564″

📌องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมงานสืบสานประเพณี “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ New Normal ประจำปี 2564 🌕” ในระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง “ร่วมห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ล่องเรือชมแม่น้ำ ชม แสง สี เสียง อาหารโบราณ ลานวัฒนธรรม ของดีเมืองระยอง”***กิจกรรมเพิ่มเติมและกำหนดการภายในงาน จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเร็วๆนี้ครับ***

ร่วมแบ่งปันข่าวสาร จากเพจ อบจ. ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *