Classic Layout

“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว”

“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว” เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read More »

อ่างเก็บน้ำดอกกรายพร้อมแล้วให้ชาวระยองร่วมลอยกระทง

อ่างเก็บน้ำดอกกรายพร้อมแล้วให้ชาวระยองร่วมลอยกระทงโดยได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย เที่ยวงานลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง “ลอยกระทง ลงกับเธอ “ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 2564

Read More »

เริ่มแล้วกับงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้กิจกรรม “วิถีใหม่ สไตล์ New Mormal’

เริ่มแล้วกับงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้กิจกรรม “วิถีใหม่ สไตล์ New Mormal’ มาร่วม : ชม ชิม ช็อป และห่มผ้าพระเจดีกลางน้ำปากน้ำระยอง ภายในงานมีของกินและของใช้จำหน่ายมากมายกันเลยทีเดียว ล่องเรือชมแม่น้ำปากน้ำระยอง ชมแสง สี เสียง แอบได้เหงื่อเบาๆกับการเดินรอบสะพานข้ามป่าชายเลนดูวิถีประมง และชมธรรมชาติขป่าชายเลนแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง ระยะ 7 km. เลยทีเดียว ต้องบอกเลยว่า”ใครไหวไปก่อนเล๊ยยย” เอกลักษณ์ของสะพานแห่งนี้ คือ เป็นลักษณ์สะพานคันยอ สะพานลอบ สะพานไซปลา และสะพานงาช้าง ผู้คนจะเยอะหน่อยๆ อย่าลืมใส่แมสพกเจลหรือสเปย์เเอลกอฮอล์กันด้วยนะ จะได้ ชม ชิม ช็อป กันแบบสบายใจ ค่าเรือ …

Read More »

เร่งรัด งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และการทุจริตโครงการของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตาม เร่งรัด งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และการทุจริตโครงการของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

Read More »

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวกับนายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาว์เวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Read More »

“อบจ.ระยอง จับมือกับ ม.บูรพา และสมาคมเพื่อนชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

Read More »

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำ

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Read More »

อบจ.ระยองจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.ระยองจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

Read More »

น้ำพระทัยพระราชา

สวนสาธารณเพื่อประชาชน!!!ภาพจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 บนพื้นที่ 279 ไร่ บนพื้นที่สนามม้านางเลิ้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานให้กับพวกเราชาวไทย

Read More »

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติคัดค้านอิสราเอลในประเด็นต่างๆ

UNGA UNGA : สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติคัดค้านอิสราเอลในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การสร้างนิคมไปจนถึงการทำลายบ้านเรือนของชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง

Read More »