Tag Archives: rayong

ระยอง ปั่นจักรยานจตุรทิศ 8 อำเภอ

จังหวัดระยอง ปั่นจักรยานจตุรทิศ 8 อำเภอ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข ผวจ.ระยอง เป็นประธานนำนักปั่นจักรยานจตุรทิศจาก 8 อำเภอของจังหวัดระยอง กว่า 1,000 คน ปั่นจักยานแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนักปั่นจักรยานดังกล่าว จะร่วมกันปั่นเข้าสู่มณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลองสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง ร่วมกันทำกิจกรรมยืนสงบนิ่ง 89 นาที แสดงความอาลัย และชมพระเมรุมาศจำลอง พร้อมทั้งชมนิทรรศการพระราชประวัติแลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการปั่นจักรยานฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของนักปั่นจักรยานทั่วทั้งจังหวัดระยอง ทั้งนี้การปั่นจักรยานจตุรทิศจาก 8 อำเภอดังกล่าว นอกจากนักปั่นจักรยานจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักปั่นจักรยาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจกัน และความสมัครสมาน สามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง…   อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

Read More »

ศาลปกครองพิพากษาคดีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

ศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษา คดีชาวบ้านมาบตาพุด ฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขอให้ประกาศพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ หลังจากผ่านมาถึง 8 ปี ล่าสุด ศาลปกครองจำหน่ายคดีเพราะมีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตามคำพิพากษาแล้ว ขณะที่ชาวบ้านยังเตรียมขับเคลื่อนต่อเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบ วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลปกครองระยอง ห้องพิจารณาคดี 2 ได้มีการพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.326/2552ในชั้นอุทรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ระหว่างนายเจริญ เดชคุ้ม ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดย เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ตัวแทนประชาชนชาวมาบตาพุดจาก 11 ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมรวม 27 คน โดยความช่วยเหลือทางกฎหมายจากโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW) จึงตัดสินใจยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อศาลปกครองระยองกรณีละเลยต่อหน้าที่ไม่ประกาศพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุม และขจัดมลพิษ และขอให้พิพากษาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ศาลจึงมีคำพิพากษา ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดี ประกาศให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด …

Read More »

ระยอง จัดอุปสมบท จำนวน 89 รูป

ระยอง จัดอุปสมบท จำนวน 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 16 ต.ค.60 ที่  วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผจว.ระยอง  นางวราภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธีอุปสมบทโครงการอุปสมบท จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร  เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธี พร้อมแสดงพระธรรมเทศนาของพระนวกะ การแสดงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมีชาวบ้านทั้งจังหวัดระยอง ร่วมบุญ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง  กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในห้วงปี พ.ศ. 2560 นั้น  อำเภอแกลง พร้อมจังหวัด ระยอง ได้รวมจิตใจของคนในจังหวัดระยองจัดการอุปสมบท   จัด “โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ระหว่างในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยรูปแบบโครงการเป็นการอุปสมบทข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน   และประชาชนทั่วไป อัจฉรา วิเศษศรี …

Read More »

เตรียมจัดทอล์คโชว์การกุศล “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ”

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยอง เตรียมจัดทอล์คโชว์การกุศล “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อกายอุปกรณ์ เครื่องยืน – เตียงบำบัด – วีลแชร์ และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านอาชีพให้กับคนพิการ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดระยอง ที่ตั้งเลขที่  43/14  หมู่ 6  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง  นางเสาวนีย์  วิยะบุญ  รองประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยอง  ประธานจัดงานฯ  แถลงข่าว ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยอง จะจัดทอล์คโชว์การกุศล “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปที่โรงแรมสตาร์ระยอง  ซึ่งภายในงานจะเป็นการจัดทอล์คโชว์การกุศล …

Read More »

นักเรียน ป.3 เตรียมขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุด

นักเรียน ป3 เตรียมนำพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุดน้อมถวายความอาลัย ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  26 ตุลาคม นี้ ที่หน้าเสาธง ณ. ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด.ญ.ณัฏฐณิชา สีโท อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ฝึกซ้อมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ อย่างไพเราะ การขับร้องเพลงดังกล่าว ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่กำลังจัดเตรียมประดับดอกดาวเรืองกว่า 5พันดอก ซึ่งดอกดาวเรืองทั้งหมด มีประชาชนชาวบ้านฉางทยอยมามอบให้กับอำเภอบ้านฉางเพื่อใช้ประดับซุุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26ตุลาคม โดยในวันนี้ ขณะที่มีพิธีมอบดอกดาวเรือง ด.ญ.ณัฏฐณิชา ก็ได้ขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดให้ผู้ร่วมงานได้ฟังอย่างไพเราะ ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุดน้อมถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่9 ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งอำเภอบ้านฉาง …

Read More »

ทช. ลงนาม 7 หน่วยงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันเปิดโครงการป่าในเมือง ภายใต้ “โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” มุ่งเน้นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนกลางเมืองเป็นปอดของคนระยอง และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เมื่อเวลา 12:00น. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ลานพระเจดียกลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันเปิดโครงการป่าในเมือง  ภายใต้ “โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง”ทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ พื้นที่รวม 500 ไร่ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์กลางเมืองเป็นปอดของคนระยอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนกลางเมืองระยอง รอบรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC โดยโครงการป่าในเมืองดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง …

Read More »

พ่อค้าแม่ค้าทำดี ให้กินฟรีทั้งตลาดถวายพ่อ ร.9

พ่อค้า แม่ค้า ชาวตลาดซอย 13  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง นำอาหารแจกประชาชน ทำดีถวายพ่อ  ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม  ที่ตลาดขายอาหาร ซอย 13 ตำบลมะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  มีบรรดา พ่อค้า แม่ค้า  พร้อมใจกัน จัดกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อ  เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได้ โดยในวันนี้ พ่อค้า แม่ค้า กว่า 50 ร้าน ได้นำอาหาร หวานคาว  ของกินหลากหลายชนิด  ที่แต่ละร้านค้า ทำขายเป็นรายได้ประจำวัน ออกมาแจกฟรีให้แก่ประชาชน ที่เดินผ่านไปมา  โดยไม่จำกัดจำนวน หรือ ใครจะนั่งรับประทานที่ร้าน ก็มีที่นั่งให้บริการไม่เก็บเงินค่า บริการเช่นกัน เป็นการร่วมแรงร่วมใจ …

Read More »

เทคนิคระยองติวเข้มครูช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จับมือกลุ่มผู้ประกอบการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรการการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินขณะชั่วคราว” ให้กับครูช่างไฟฟ้า และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ร่วมกับกลุ่ม บ.ภัทรเมธากิจ จำกัด บ.เอบีบี และบ.ทวีสิน 189 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรการการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินขณะชั่วคราว” ให้กับครูสาขาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จำนวน 40 คน นายชนะภัทร ภัทรเมธากุล ผู้บริหาร กลุ่ม บ.ภัทรเมธากิจ จำกัด กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จับมือกับพันมิตร ทำความร่วมมือกับสถานศึกษากรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนทั้งภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาให้มีศักยภาพ ซึ่งแต่ละปีสามารถผลิตกำลังคนที่ที่มีฝีมือแรงงานกว่า 100 คน  โดยเฉพาะในภาคตะวันออก มุ่งพัฒนากำลังคนรองรับ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าว ทาง กลุ่มบริษัทฯ ก็ได้ร่วมกับกลุ่ม บ.ภาคีเครือข่าย จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรการการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า …

Read More »

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี

ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง นำพสกนิกรชาว จ.ระยองทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ต.ค.60 ที่สนามสวนศรีเมืองระยอง อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานนำส่วนราชการ และพสกนิกรชาว จ.ระยองทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ใน จ.ระยอง จำนวน  89 รูป ทั้งนี้ในช่วงเวลา 16.00 น.วันเดียวกันนี้ ที่ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง …

Read More »

ร้านอาหารกินฟรีพร้อมฟังเพลงพระราชนิพนธ์สดๆจากวงโยธวาฑิต

ร้านอาหารเปิดกินฟรีพร้อมฟังเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงสดจากวงโยธวาฑิต ถวายในพ่อหลวง ร9 ร้านขายอาหารในจังหวัดระยอง นำวงโยธวาฑิตแสดงกลางถนนในหมู่บ้าน พร้อมเลี้ยงอาหารฟรีถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวงร9 เวลา 9.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่หมู่บ้าน ชุมชนชากใหญ่ ริมถนนสายบ้านแลง ตรงข้ามเฮ้าส์ซิ่ง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วงโยธวาฑิตโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตั้งตระหง่าน อยู่หน้าร้านอาหารลุงดำ ที่เปิดให้ประชาชนรับประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวัน โดยเมนูที่บริการ ได้แก่ ซูชิ จำนวน กว่า พันชิ้น บาบีคิว ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ข้าวผัดปู ข้าวผัดพริกแกง ข้าวราดกะเพรา และไอศกรีม น้ำเก็กฮวย ตลอดทั้งวัน …

Read More »