Recent Posts

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend การค้า

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend การค้าพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมากด้วยความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อชี้ช่องการขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณกับโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลภายใต้ชื่องาน “Expert – Export ชี้ทางรอดธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัมมนาหัวข้อ ชี้ทางรอดธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้ารู้ลึก รู้ซึ้ง รู้แล้วรอด…รอด…ทุกการเตรียมธุรกิจการค้าต่างประเทศรอด…ทุกมาตรฐานสินค้าส่งออกรอด…ทุกอุปสรรคการค้ารอด…ทุกโอกาสการค้าในตลาดโลกรอด…ทุก SME สู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต Pain Point ของผู้ประกอบการไทย รุกตลาดใหม่ ขยายตลาดต่างประเทศตรงกลุ่มเป้าหมาย แชร์ริ่งประสบการ์ตรงจากเจ้าของแบรนด์ส่งออกชั้นนำ คลินิกให้คำปรึกษาข้อมูลการค้าต่างประเทศแบบครบวงจร …

Read More »

“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว”

“อบจ.ระยอง เฮ!!!! ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเลิศ..พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.แล้ว” เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read More »

อ่างเก็บน้ำดอกกรายพร้อมแล้วให้ชาวระยองร่วมลอยกระทง

อ่างเก็บน้ำดอกกรายพร้อมแล้วให้ชาวระยองร่วมลอยกระทงโดยได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย เที่ยวงานลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง “ลอยกระทง ลงกับเธอ “ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 2564

Read More »