TimeLine Layout

September, 2022

 • 15 September

  รมช.สธ.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทับมา จ.ระยอง

  วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ.ระยอง นายประเสริญ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ปภ.จังหวัดระยอง

  Read More »
 • 14 September

  พิธีเปิดอาคารเรียน (อบจ.ระยอง/2562) และทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

  วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน (อบจ.ระยอง/2562) และทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

  Read More »
 • 13 September

  นครระยอง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง และนายภูษิต ไชยฉ่ำ รองนายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นำสิ่งของและน้ำดื่ม จำนวน 800 แพ็ค ที่ได้รับการบริจาคไปส่งมอบต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 จุด คือ พื้นที่ตำบลบ้านนา และพื้นที่ตำบลแกลง #นครระยองยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจประชาชนทุกพื้นที่ #นครระยองยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

  Read More »
 • 13 September

  ภาพบรรยากาศการแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  ภาพบรรยากาศการแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(1) พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(2) นายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำสิ่งของและเงินบริจาคไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง โดยอบจ.ระยอง เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย รับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า หมอน ผ้าห่ม เป็นต้น ซึ่งสามารถบริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 20.00 …

  Read More »

July, 2022

 • 27 July

  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend การค้า

  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend การค้าพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมากด้วยความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อชี้ช่องการขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณกับโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลภายใต้ชื่องาน “Expert – Export ชี้ทางรอดธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัมมนาหัวข้อ ชี้ทางรอดธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้ารู้ลึก รู้ซึ้ง รู้แล้วรอด…รอด…ทุกการเตรียมธุรกิจการค้าต่างประเทศรอด…ทุกมาตรฐานสินค้าส่งออกรอด…ทุกอุปสรรคการค้ารอด…ทุกโอกาสการค้าในตลาดโลกรอด…ทุก SME สู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต Pain Point ของผู้ประกอบการไทย รุกตลาดใหม่ ขยายตลาดต่างประเทศตรงกลุ่มเป้าหมาย แชร์ริ่งประสบการ์ตรงจากเจ้าของแบรนด์ส่งออกชั้นนำ คลินิกให้คำปรึกษาข้อมูลการค้าต่างประเทศแบบครบวงจร …

  Read More »

November, 2021