Tag Archives: ทุเรียน

กินทุเรียนก่อนใคร…ไประยอง

ททท. พาสื่อ กินทุเรียนก่อนใคร…ไประยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดระยอง ตะลุยเที่ยวชิมผลไม้ รวม 7 สวนในพื้นที่ อ.เมืองระยอง ตามแคมเปญสร้างการรับรู้ “กินทุเรียนก่อนใครไประยอง”      เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ได้จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมแรลลี่ตะลุยสวนผลไม้ในอำเภอเมืองระยอง จำนวน 7 สวนในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ต่อโครงการ “กินทุเรียนก่อนใครไประยอง” นายอุทิศ กล่าวว่า หลังจากเปิดแคมเปญกินทุเรียนก่อนใครต้องไประยอง เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวสวนผลไม้ในระยองที่มีระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งอยากให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสวนผลไม้ และการเลือกซื้อทุเรียนหรือการจะเรียนรู้ว่ามาระยองจะไปเที่ยวสวนผลไม้ไหน  วิธีการไปเที่ยวสวนผลไม้ให้มีความสนุก …

Read More »