Tag Archives: ระยอง

ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อยอบรมฟรี ด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อยอบรมฟรี ด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) แก่ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs และวิสาหกิจชุมชนฟรี!!! เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0927206688  

Read More »

ฝนหลวงติวเข้มบริหารจัดการน้ำ

ฝนหลวงระดมสมองจากทุกหน่วยงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ พร้อม ดำเนินการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำน้อย ยึดแผนปฏิบัติการตามศาสตร์พระราชา วันที่ 16 กันยายน ที่โรงแรมรอยัลพลา คลิฟบีช ต พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกียวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน การประปาและการใช้น้ำภาคเอกชน ภาคเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก อาสาสมัครฝนหลวง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับทราบสถานการณ์ ด้านภาวะความต้องการใช้น้ำในภาคส่วนต่างๆรวมทั้งสภาพปัญหาจากวิกฤติภัยแล้งในบางปี และสถาณการณ์น้ำที่มีมากกว่าปกติในบางปี ของพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้เพื่อเร่งระดมความคิดและข้อเสนอแนะ ในการวางมาตรการแก้ใขปัญหาวิกฤติจากภัยธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในพื้นที่ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการตรงกับสถานการณ์ความต้องการน้ำของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า การปฎิบัติการของฝนหลวงในปีนี้ในภาพรวมทั้งประเทศในเรืองของอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับในฤดูแล้งค่อนข้างดี สำหรับบางเขื่อนที่ยังมีปริมาณน้ำน้อยอยู่ …

Read More »

ระยอง เปิดอาคารฝนหลวงหลังใหม่

กรมฝนหลวง และการบินเกษตรเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ปฎิบัติการสร้างฝน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 17 กย.ที่ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ถนนหัวสนามบินอู่ตะเภา-สี่แยกเจ ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวง มีนายสุรสีห์  กิตติมณฑล  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง ให้การต้อนรับกล่าวรายงาน จังหวัดระยองมีเนื้อที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีความยาวติดทะเล 100 กม.มีเนื้อที่ 2 ล้าน 2 แสน2 หมื่นไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อันดับที่ 45 ของประเทศไทยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งเมื่อปี2556เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารน้ำในชั้นบรรยากาศช่วยแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งเพิ่มความชุ่นชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนเขื่อนเก็บกักน้ำ จึงจำเป็นต้องมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง และได้งบประมาณการสร้าง 24.8ล้านบาท เนื้อที่ 3 ไร่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3ชั้น  มีอาคารเก็บสารฝนหลวงใช้พื้นที่ใช้สอย 1,725 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารสนับสนุนฝนหลวงภาคตะวันออกและปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเปิดศูนย์แล้วจะให้เป็นจุดศูนย์กลางภาคตะวันออก ประจำภาคเพื่อให้ช่วยชาวเกษตร ชาวสวนชาวไร่  ประชาชน ได้พ้นวิกฤตน้ำแล้งตลอดมาทุกปี สำหรับปีนี้ 2560 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติฝนหลวงช่วยเหลือชาวภาคตะวันออกและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 3มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง . อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

Read More »

ระยอง กู้ภัยสาบานตน

อาสาสมัครกู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์แกลง ทำพิธีสาบานตนพร้อมมอบบัตรประจำตัว วันที่ 17 ก.ย. นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมนายวิโรจน์ กังสวนิช นายกสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ นางสาวอารยา ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล เลขานุการในเครือสว่างทั่วประเทศ ร่วมทำพิธีและเป็นสักขีพยานสาบานตนต่อหน้าองค์ฮ่อเฮี้ยฮุ้นเซี๊ยโจ้ว ในสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ โดยปฎิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และองค์กร ขออาสาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น จะไม่ประพฤติตน ที่ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศิลธรรม กฏหมายของบ้านเมือง กฎระเบียบของสมาคมฯ จะไม่เป็นผู้ยุยง ปลุกปั่น สร้างความแตกแยกภายในองค์กร จะเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ไม่นำทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต มาเป็นของตนเอง …

Read More »

ระยองดึงภาคอุตสาหกรรมนักท่องเที่ยวประชาชนเก็บขยะเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

เมื่อเวลา 08.00น. วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ลานหินขาว ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลโดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นายไพรรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลเพ นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหรกรรมมาบตาพุด นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยนำงานมาการเก็บขยะเลียบชายฝั่งทะเล นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวว่าสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทะเลชายฝั่งปัจจุบันได้สูญเสียความสมดุลย์ไปมากทำให้เกิดแนวทางในการร่วมรณรงค์เพื่อพิทักษ์ชายฝั่งทะเล โดยนานาประเทศ ได้พร้อมใจที่จะดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมเพรียงกันทั่วโลก กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาของทุกๆปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลและให้มีการบันทึกกิจกรรมความร่วมมือที่นานาประเทศได้ลงมือปฏิบัติลงในเว็บไซต์ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ ดังนั้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ. จึงได้ร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบพื้นที่มากกว่าพูดแล้วบ้านฉางจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ …

Read More »

พบน้ำตกแองการ่าในสนามแข่งเรือทร.

ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สวยงามคล้ายน้ำตกแองการ่า ถือเป็นอันซีนที่อำเภอบ้านฉาง ระยอง สถานที่ดังกล่าวชาวระยองเรียกว่า”น้าตกแองการาบ้านฉาง”ซึ่งเกิดจากมวลน้ำในพื้นที่ระยองและชลบุรีที่ไหลลงสู่ฝายน้ำล้นระบบชลประทานของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตั้งอยู่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ. ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลของกองทัพเรือ โดยสายน้ำที่เห็นเป็นน้ำตก คือต้นกำเนิดของสายน้ำที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชุมชุมสองฝากคลองบางไผ่ ซึ่งคลองบางไผ่คือสัญญลักษณ์ของเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีปลายคลองไหลลงสู่ทะเลที่สนามบินอู่ตะเภา และในพื้นที่ด้านบนของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่กองทัพเรือได้พัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด3 เฟส โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาเรือพายทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติไปแล้ว ล่าสุดเตรียมก่อสร้างเป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประเภท แคนนูคายัก และสลาลอม ที่สามารถบังคับน้ำไห้ไหลช้าไหลเร็วได้ เมื่อแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบก็จะสามารถรองรับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการนันทนาการ บริเวณริมอ่างน้ำแห่งนี้ อย่างไรก็ตามประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ในวาระครบรอบ 50 ปี ASEAN International Fleet Review 2017 กองทัพเรือรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสวนสนามทางเรือซึ่งมีกิจกรรมหลายประเภท เช่นการแข่งขันแอร์เรสวันที่สนามบินอู่ตะเภา และการสวนสนามทางเรือที่อ่าวพัทยาแล้ว กองทัพเรือยังกำหนดให้มีการแข่งขันเรือยาวสากลนานาชาติ และเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามชมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า สองพันคนในพื้นที่นี้อีกด้วย อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

Read More »

ชาวระยอง รวมใจ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดโครงการชาวระยอง รวมใจ ดูแลผู้ด้อยโอกาสมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราถรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และนายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเปิดโครงการชาวระยอง รวมใจ ดูแลผู้ด้วยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อส่งต่อธนาคารอุปกรณ์ในพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ โดยมีผู้มีใจบุญร่วมบริจาค จำนวน 167 ราย คิดเป็นเงิน จำนวน 1,656,299 บาท นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ยังมีผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแล และให้ความช่วยเหลือต้องการอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอีกจำนวนมาก ซึ่งการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวของผู้มีจิตศรัทธาดังกล่าวนับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ …

Read More »

วัดตาขัน ดังอีก หลังจากกระแสโซเชียล ฮือฮา! ไก่วัดแสนเชื่องเดินตามพระบิณฑบาตร

วัดตาขัน ดังอีก หลังจากกระแสโซเชียล ฮือฮา! ไก่วัดแสนเชื่องเดินตามพระบิณฑบาตร วันนี้ยังมีเรื่องเต่า ถุงเงิน เชื่องยิ่งกว่า เพราะ ชอบเดินโชว์สำรวจศาลา แถมถ้าอารมณ์ดีก็จะให้โชคลาภ อีกด้วย หลังจาก กระแสโซเชียล แห่ชื่นชม ไก่ที่สุดแสนจะเชื่อง ทำตัวคล้ายกับสุนัขเดินตามพระบิณฑบาตร เมื่อเจอะเจอผู้คนก็ ไม่มีการตื่นกลัวแต่อย่างใด ล่าสุด มีเรื่องราวแปลกน่ารักของสัตว์โลกในวัดแห่งนี้อีก นั่นคือเต่า ตัวโตที่ไม่มีใครบอกได้ว่าเป็นเต่าพันธ์อะไรกันแน่ แต่กลับมีความแปลกจากสัณชาติญาณของเต่าโดยปกติทั่วๆไป เพราะทุกวัน เต่าตัวนี้จะเดินขึ้นมาจากท่าน้ำด้านหลังศาลา แล้วเดินต้วมเตี้ยมอยู่บนศาลา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน จำนวนมากมาทำบุญถวายสังฆทาน โดยไม่มีอาการหวาดกลัวผู้คน แต่กลับจะเดินเข้าหา เสมือนเป็นเพื่อนที่รู้จัก แม่ชีที่วัด ได้พากันตั้งชื่อให้ว่า ถุงเงิน เนื่องจากที่ผ่านมา เจ้าถุงเงิน จะให้โชคลาภกับบุคคลที่มีโชค ซึ่งวิธีการให้โชคของเจ้าถุงเงิน ก็คือชาวบ้านจะนำกระดาษเขียนตัวเลขมาวางกอง …

Read More »

มอบใบประกาศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น1

จังหวัดระยองเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1จำนวน 72คน ให้เป็นต้นแบบพัฒนาผู้สูงอายุรุ่นต่อๆไป วันที่ 12 กย. ที่ รพ.สต.บ้านยายดา ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ต้อนรับ ภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร และวุฒิการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 72 คน ที่จบหลักสูตรการเรียนรุ่นที่ 1 อีกด้วย นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง …

Read More »

Holiday Inn & Suites Rayong City Centre

ไอเอชจี ประกาศเปิดตัวโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใต้แบรนด์ “ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท” แห่งแรกในประเทศไทย ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ โรงแรมระดับมาตรฐานสากล แห่งแรกในตัวเมืองระยอง มุ่งรองรับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าระดับกลางและกลุ่มลองสเตย์ในภาคตะวันออก     กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, กันยายน 2560: กลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นทัล (ไอเอชจี) เปิดตัวโรงแรมใหม่ในจังหวัดระยอง, ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของโรงแรมระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางเมือง ด้วยจำนวนห้องพัก 288 ห้อง ภายใต้แบรนด์ ฮอลิเดย์ อินน์ ในชื่อ “ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง …

Read More »