Home / ข่าวระยอง / สนช.ลงพื้นที่ระยอง แก้ปัญหายางพารา

สนช.ลงพื้นที่ระยอง แก้ปัญหายางพารา

เมื่อเวลา 10.30.น.ของวันที่ 16 ก.ค ที่ห้องประชุมตลาดกลางพาราภาคตะวันออก ม.2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  นายพรศักดิ์ เจียรนัย ประธาน อนุกรรมาธิการเกษตร และคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะแก้ปัญหาราคายางตกต่ำทั้งระบบครบวงจร พล.อ. สกนย์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการพลังงาน พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมการคมนาคม ร่วม รับฟังปัญหา เรื่องยางพารา จากสมาชิกสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท)   มีนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย  นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ประธานสหกรณ์ทุกอำเภอในจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพาราจำนวน 30 ราย ร่วมรับฟัง เนื่องจากครบรอบสองปีของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558 ที่เกษตรกรตั้งความหวังไว้สูงในการที่เกษตรกรชาวสวนยางพึ่งพาตนเองและยอมเสียงเงิน cess เพื่อบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวในประเทศไทยที่เกษตรกรชาวสวนยางควรภาคภูมิใจความหวังของเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนจึงมีวัตถุประสงค์ตามมาตราแปดพี่อยากเห็น เพื่อบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวในประเทศไทยที่เกษตรกรชาวสวนยางควรภาคภูมิใจความหวังของเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนจึงมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 ที่อยากเห็น องค์กรนี้ขับเคลื่อนไป

โดยยึดเกษตรกรชาวสวนยางเป็นที่ตั้งแต่ระยะเวลาซึ่งผ่านมา 2 ปีความหวังของเกษตรกรชาวสวนยางต่างก็ผิดหวังกันเกือบถ้วนหน้า เพราะการบริหารงานของ กยท. ได้มีปัญหาในการรวมองค์กร 3 องค์กรให้เป็นหนึ่ง ยังไม่ลงตัวจนถึงปัจจุบันบางองค์กร 1 ใน 3 ยังไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบริหารองค์กรอีกประเด็นของผลงานก็คือการประมูลยาง 3.1 แสนตันเปิดประมูล 5 ครั้งจากเดือนมกรา 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งทำให้ราคายางจากตลาด กยท. 6 ตลาด 31 มกราคม 2560 ประมูลครั้งแรกราคา 98 บาท/กก. และประมูล5 ครั้งถึง 31 มีนาคม 2560 ราคาอยู่ที่ 68 บาท/กก. ลดลง 30 บาท/กก.  นี่คือการบริหารงานของผู้รับผิดชอบอย่างทั้งประเทศ และอีกผลงานหนึ่งที่ชัดเจนก็คือในสภาวะที่ราคายางมีปัญหา ทางเจ้าหน้าที่ กยท. ได้เขียนบทความในวันที่ 10 เมษายน 2560 เผยแพร่ไปในเว็บไซต์ราคายางดอทคอมไปทั่วโลกที่เกี่ยวกับยางภาคตะวันออกที่ใส่สีเหลืองและสัมผัสความร้อนจากแสงแดดทำให้คุณภาพอย่างไม่ดีและนอกจากนั้นยัง พูดถึงกรดฟอร์มิกที่ขายในภาคอีสาน 22 ตัวอย่างปลอมเกือบหมดซึ่งจะทำให้อย่างเสื่อมนี่คือผลการกระทำของ กยท. ที่ทำให้ราคายางตกลงอย่างต่อเนื่องซึ่งราคายางลดลงสวนทางกับราคาน้ำมันซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์จนเกษตรกรเดือดร้อนจนทุกวันนี้จากการบริหารจัดการ

ส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรา 49(3) เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินมาแก้ไขในการรักษาเสถียรภาพราคายางเลยทั้งที่เป็นปัญหาวิกฤตในเรื่องราคายาง (5) เงินสวัสดิการได้จัดฟังรับความคิดเห็นเกษตรกรชาวสวนยางทุกภาคแต่ไม่ยอมนำข้อสรุปในที่ประชุมมาใช้เลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางดังนั้นจึงขอให้ผู้บริหาร กยท. ทุกคนได้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2558 ที่ครบ 2 ปีแล้วจะต้องทำเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางและควรรับฟังเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเสีย cess ให้ผู้บริหารดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคายาง

อัจฉรา วิเศษศรีจ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*