น้ำพระทัยพระราชา

น้ำพระทัยพระราชา🙏สวนสาธารณเพื่อประชาชน!!!ภาพจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 บนพื้นที่ 279 ไร่ บนพื้นที่สนามม้านางเลิ้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานให้กับพวกเราชาวไทยสวนสาธารณะแห่งใหม่พื้นที่ 279 ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากพื้นที่ของสนามม้านางเลิ้งในอดีต ที่จะถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และเป็นปอดแห่งใหม่ให้กับเราซึ่งในโครงการนี้ ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องและสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงทำไว้เพื่อประชาชนอาทิ บึงเก็บน้ำที่เป็นหมายเลข 9 ที่เชื่อมกับคลองเปรมประชากร ซึ่งเชื่อมกับ คลองผดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ทำให้เกิดมาเป็น “แก้มลิง” ซึ่งได้ช่วยบรรเทาในช่วงที่มีน้ำมามาก และได้เก็บเอาไว้เพื่อใช้ยามน้ำแล้ง และอีกหลายๆเรื่องราว ที่จะสะท้อนให้เรานั้น ได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทัยและพระปฐมบรมราชโองการ ในรัชกาลที่ 10ที่ได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทย “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป “ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”พระผู้ปิดทองหลังพระ”

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *