กกต.ระยอง จัดเวทีแนะนำตัวผู้ลงสมัครเลือกตั้ง สว.

กกตกกต.ระยอง  จัดเวทีแนะนำตัวผู้ลงสมัครเลือกตั้ง สว.  เพื่อให้ประชาชนได้เห็นตัวจริง เสียงจริงของผู้สมัครทั้ง 7 คน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้กับประชาชนที่มีสิทธิเลือก สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยอง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม  2557  นี้  ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง  ได้จัดเวทีแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยอง ขึ้น ในวันที่  26 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ  บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแนะนำตัว จำนวน 5 คน  ประกอบด้วย  นายนิคม  อ่อนละมัย  เบอร์ 1  /นายพฤกษ์  พลายเวช  เบอร์  2  /นายสุรชัย  ปิตุเตชะ เบอร์  3  /ว่าที่ร้อยโท สุรชาติ  บุญปลื้ม  เบอร์  4  /และนายภีมเดช  อมรสุคนธ์  เบอร์ 7  ส่วนผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าร่วมการแนะนำตัว  จำนวน 2  คน  คือ  นาวาโท  ภานุพงศ์  จิตดล  เบอร์ 4  /นายรฐชาย  ยอดมาลัย  เบอร์ 6
สำหรับการแนะนำตัวของผู้สมัครแต่ละเบอร์  จะเป็นการแนะนำประวัติส่วนตัว  ประวัติการทำงาน   การประกอบอาชีพปัจจุบัน  รวมถึงประสบการณ์ของการทำงานช่วยเหลือสังคมอื่น ๆ ด้วย  ทั้งนี้  กกต.ระยอง  ได้กำหนดเวลาการแนะนำตัวผู้สมัคร สว.  คนละ  15  นาที  ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนใช้เวลาการแนะนำตัวอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี้  ได้ทำการถ่ายทอดสดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระยอง  คลื่น  91.75 MHz  ด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *