กกต.ระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้สิทธ์เลือกตั้ง

กกต.กกต.ระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้สิทธ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง  4  เขต  รวมถึงสถานที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม  นี้

พันตำรวจโทสมหมาย   ธัญลักษณากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ขณะนี้ทาสำนักงาน  กกต.จังหวัดระยอง ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งของจังหวัดระยอง สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ 4 แห่ง คือ  เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแกลง เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านค่าย เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านฉาง  รวมถึงสถานที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ในวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น.  มีความพร้อมด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  การจัดเตรียมสถานที่  การดำเนินงานทุกอย่างตอนนี้มีความก้าวหน้าแล้ว 80%

ซึ่งจำนวนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตการเลือกตั้งทั้ง 4 เขต  ที่ได้ลงทะเบียนไว้มีจำนวนทั้งสิ้น 267 คน  ส่วนจำนวนนอกเขตการเลือกตั้ง ที่จะเลือกตั้งที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองมีจำนวนทั้งสิ้น 67,383  คน  ทำให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  จุดเลือกตั้งที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ใหญ่  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกท่านจะได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ประตูทางเข้า  การตรวจสอบรายชื่อ  การนำผู้มีสิทธิ์ไปยังจุดเลือกตั้งต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  ทั้งนี้  หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้  สามารถติดต่อได้ที่เบอร์  0-3861-8-916,0-3861-8917

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *