กกต.ระยอง ร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตจังหวัดระยอง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการหาเสียงเลือกตั้ง

กกต.ระยอง จับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตจังหวัดระยอง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยปฏิญาณตนต่อองค์หน้าพระจำลองหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ไม่ซื้อเสียงและกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่บริเวณหน้าองค์พระจำลองหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง นายปิยฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.กกต.ระยอง

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีกล่าวปฏิญาณตนของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบแบ่งเขตจังหวัดระยอง ผู้สนับสนุน และผู้ช่วยเหลือหาเสียง จำนวน 200 คน และให้ลงนามแสดงและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจังหวัดระยอง รวมทั้งจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม ลดปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน โดยมีพระครูวิจิตรธรรมาภิรัต(หลวงพ่อเชย) เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ให้ศีลให้พร และปะพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สมัคร ส.ส.ระยองทั้ง 4 เขต

นายปิยฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.กกต.ระยอง กล่าวว่า กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจังหวัดระยองดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม ป้องกันและป้องปรามการทุจริต ลดจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้าน รวมทั้งเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชน รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครฯ เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสุจริต ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีกัน นอกจากยังเป็นการให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ช่วยหาเสียง มีความเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้ง ยอมรับกฎ กติกา และยอมรับผลการเลือกตั้งโดยสันติอีกด้วย…

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *