กนอ. เปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้า

“ กนอ.” เปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) แห่งใหม่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ย้ำมั่นใจดันไทยเป็นศูนย์กลางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางทะเลในอาเซียนรับการขยายตัวการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปิโตรเคมี สารเคมี ปุ๋ย วัตถุดิบผลิตเหล็ก รองรับ EEC

ที่บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.) นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และร่วมต้อนรับเรือสินค้าบรรทุกเหล็กมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลำแรกที่เข้าใช้บริการเทียบท่าเป็นลำปฐมฤกษ์ พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการที่ใช้บริการท่าเทียบเรือดังกล่าว จำนวน 12 รายด้วย

 

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)  กล่าวว่า  หลังจากได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล จากกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งท่าเรือ MIT เป็นท่าเรือหนึ่งที่จะรองรับการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ และจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเร่งส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่พัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้สอดรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ขีดความสามารถในการให้บริการของท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) มีท่าเทียบเรือ ทั้งหมด 4  ท่า มีขนาดหน้าท่ายาว ประมาณ 1,024 เมตร ความลึกของหน้าท่า 12.0 เมตร สามารถให้บริการรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้สูงสุดถึง 60,000 DWT (Deadweight Tonnage) รองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ (woodchips)  สินค้าประเภท Oversized Cargo และในระยะต่อไปจะรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งท่าเรือฯ ดังกล่าวจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาจัดระบบการให้บริการ   การขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกให้กับผู้ประกอบการได้มีความคล่องตัวในการเข้าใช้บริการ โดยหลังจากเปิดให้บริการท่าเรือแล้ว  คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพิ่มขึ้นได้ถึง 7 ล้านตันต่อปี และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากความแออัดในการใช้บริการของท่าเทียบเรือสาธารณะบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้เป็นอย่างดี

รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)  กล่าวด้วยว่า  ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ดำเนินการตามมาตรฐานสากล ที่สามารถรองรับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ และให้บริการรับสินค้าในหลายอุตสาหกรรมเพื่อการนำเข้าและส่งออก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี และ อุตสาหกรรมโซดาแอซ เป็นต้น ……

 

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *