กฟผ.จัดโครงการ แว่นแก้ว เพื่อประชาชน

ระยองร่วม กฟผ.เปิดโครงการ แว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 421

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ แว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 421 พร้อมด้วย นายชัยโรจน์ ปานพรหมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า กฟผ. นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า  โครงการ แว่นแก้วเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชนผู้มีปัญหาด้านสายตาซึ่งการมองเห็นนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน การได้รับแว่นตาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

นายชัยโรจน์ ปานพรหมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า กฟผ.  กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัทหอแว่นตา กรุ๊ป จํากัด ที่มาบริการให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านแลง และตำบลใกล้เคียงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อมีโอกาสมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และได้แจกคูปองไปแล้วทั้งหมด 600 คูปอง บริการภาคเช้าจำนวน 400คน ภาคบ่าย จำนวน 200 คน ซึ่งจะทำให้ ประชาชนที่มารับบริการ จะมีการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการพัฒนาระบบส่ง นครหลวงและปริมณฑล กฟผ. ยังได้มอบเงินให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดระยองเพื่อสนับสนุน “โครงการกาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560  จำนวน200,000 บาท และ โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชราและผู้ยากไร้จังหวัดระยอง ประจำปี 2560” จำนวน100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท อีกด้วย………000000000

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *