กรมควบคุมโรค จัดวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรมควบคุมโรค รณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในบ้านและรอบบ้าน ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศได้

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 5 มิ.ย.ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” พร้อมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก“Connecting People to Nature” ปลูกต้นไม้ในบ้านสร้างรั้วธรรมชาติ บำบัดอากาศพิษ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาจากผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน มาให้แนวคิดในการทำให้สถานที่ทำงานเป็นอาคารสีเขียว ดึงธรรมชาติเข้ามาในที่ทำงาน การมอบรางวัลการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Connecting People to Nature” และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น มีหลายพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง และภาคตะวันออกที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม ที่มีมลภาวะ สารเคมี ของเสีย ยิ่งเป็นเมืองที่มีประชากรเพิ่มขึ้นมาก  ทำให้เกิดมลพิษในเขตเมืองและมลพิษทางอากาศที่สาเหตุมาจากการเติบโตของเมืองอุตสาหกรรม และต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ จึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและออกมาร่วมกันป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่สำคัญ โดยหน่วยงานต่างๆ ควรปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันการปล่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดอย่างเคร่งครัด สร้างความตระหนักให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศภายในบ้าน เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับหรือขจัดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากพบว่าต้นไม้สามารถดูดสารพิษด้วยวิธีการคายน้ำ โดยจะทำการดูดก๊าซพิษที่อยู่รอบๆ ลงสู่ดินและจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ รากจะเป็นตัวเปลี่ยนให้สารพิษเหล่านั้นกลายเป็นอาหารของพืชและปลูกไม้ประดับที่สามารถฟอกอากาศได้ เช่น ว่านหางจระเข้ สาวน้อยปะแห้ง รวมไปถึงไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษได้เช่น วาสนา หมากเหลือง เบญจมาศ เป็นต้น.

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *