กองทัพไทย ซ้อมแผนบรรเทาภัยพิบัติที่ระยอง

กองทัพไทย บูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วน และ จ.ระยอง ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย  ประจำปี 2560

ที่อาคารกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 ตำบลเพ อ.เมืองระยอง  พลตรี ธิติชัย เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมก่อนการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทำให้ในแต่ละส่วนการฝึกฯ สามารถดำเนินการฝึกต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงกรอบความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยทหาร ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้การฝึกฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 นี้  โดยเป็นการบูรณาการการฝึกร่วมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานฝ่ายพลเรือน ส่วนราชการทุกภาคส่วนใน จ.ระยอง

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกประสานงานร่วมระหว่างทหารพลเรือน และภาคประชาสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติเพื่อบูรณาการ การฝึกร่วมกองทัพไทยกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายพลเรือนเพื่อให้ฝ่ายพลเรือนได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยกำหนดสถานการณ์ให้เกิดพายุครั้งใหญ่พัดถล่มพื้นที่ทะเลภาคตะวันออก ความรุนแรงระดับ 4  นายกรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติให้ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้าขึ้นในพื้นที่ และมีส่วนงานของกองทัพเข้าร่วมให้การช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างบูรณาการร่วมกับ จ.ระยอง โดยมีศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย มีการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม จากกระแสน้ำเชี่ยวกราก น้ำท่วมฉับพลัน สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมรั่วไหล การนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปสู่โรงพยาบาล การค้นหาผู้ประสบภัยภายใต้สิ่งปรักหักพังด้วยช้างและสุนัขดมกลิ่น การช่วยเหลือเรือประสบภัยในทะเลด้วยเรือหลวงอ่างทอง และเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพอากาศ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ วันเดียวกันนี้(19 มิ.ย.) พลเอกหัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะฯ ยังได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯครั้งนี้ ที่สถานีฝึกอาคารถล่ม หาดแม่รำพึง อ.เมืองระยองด้วย ….

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *