กาชาดจังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 ก.ค.ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

มีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นายสุพรรณ หารธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง


นางวราภรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นเด็กดี

ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติด้านความประพฤติดี และมีฐานะยากจนในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านค่าย อ.บ้านฉาง อ.นิคมพัฒนา และ อ.ปลวกแดง ให้เข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 118 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 137 ทุน ระดับ ปวช. จำนวน 36 ทุน ระดับ ปวส. จำนวน 28 ทุน ระดับการศึกษา กศน. จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 631,000 บาท …

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *