การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัดอบจ.ระยอง ครั้ง 4/2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัดอบจ.ระยอง ครั้ง 4/2560 ซึ่งการประชุมคณะผู้บริหารได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แต่ละกอง อบจ.ระยอง และ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง รายงานความคืบหน้า ของผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ อบจ.ระยองได้จัดทำว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา และอุปสรรคด้านใดบ้าง ซึ่งที่ประชุมก็จะรับฟังและนำมาช่วยกันพิจารณาเพื่อที่จะช่วยแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อม นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ อบจ.ระยอง นายณัฐพงศ์ พระประยุทธ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกอบจ.ระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย ดร.พานิช พงศ์พิโรดม ผู้เชี่ยญชาญพิเศษด้านพลังงาน นายเสน่ห์ ขาวโต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กอง อบจ.ระยอง ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอบจ.ระยอง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อบจ.ระยอง

17880120_1767885310193022_7460506377289380926_o

17761207_1767885763526310_5256097242659877762_o

17834282_1767885613526325_2974982772766840501_o

17834414_1767886270192926_5455439309309666466_o

ธีรศิษฏ์ ภาพ/ข่าว

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *