ขนมขบเคี้ยวแบรนด์ญี่ปุ่นเดินหน้าผลิตโรงงานที่ระยอง

“มารุเอส”กลุ่มบริษัทผลิตขนมขบเคี้ยวและอาหารทะเลแปรรูป แบรนด์ดังจากญี่ปุ่น เดินหน้าผุด โรงงานเพื่อขยายฐานผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่ระยอง พร้อมยืนยันขบวนการผลิตไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เวลา 17นาฬิกา วันนี้(15มิย.)นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการสร้างโรงงานอาหารทะเลแปรรูปของบริษัท มารุเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เกือบ 200 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็น

นายทานากะ โตชิโร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท มารุเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า มารุเอส มีแผนและเป้าหมายที่จะขยายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา มารุเอส สั่งนำเข้าวัตถุดิบประเภท ปลาหมึกและอาหารทะเลที่เกี่ยวข้องในการผลิตจากจังหวัดระยอง ส่งไปป้อนโรงงานที่ญี่ปุ่น โดยเฉพาะบ้านเพ นับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญที่มารุเอสสั่งนำเข้า ดังนั้นมารุเอส จึงมีแผนโครงการที่จะขยายฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาดขนมขบเคี้ยวอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ มารุเอส ขึ้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ ด้วยการทุ่มเงินลงทุนกว่า 250 ล้านบาท ผุดสร้างโรงงานขึ้นบนเนื้อที่เกือบ 30 ไร่ในหมู่ที่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อย่างไรก็ตามในส่วนเรื่องข้อกังวลใจและความห่วงใยของชุมชนที่เกรงว่าโรงงานจะก่อปัญหามลภาวะและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ประธานกรรมการ มารุเอส ชี้แจงยืนยันว่า การดำเนินกิจการของ มารุเอส ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงานมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะของเสียจากขบวนการผลิตนั้นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมีน้อยมาก อีกทั้งทางโรงงานได้มีแผนมาตรการและระบบการบริหารจัดการป้องกันตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายไทยทุกประการ

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *