ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อยอบรมฟรี ด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อยอบรมฟรี ด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) แก่ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs และวิสาหกิจชุมชนฟรี!!! เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0927206688

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *