ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

แข่งขันกิฬาเทศบาลนครระยอง  ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557
ด้วยเทศบาลนครระยอง  ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน  หรือการแข่งขันกีฬาประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี  2557  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงออกในด้านการเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามกฎ  กติกาสากล เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และยกระดับการเล่นกีฬาฟุตบอลในจังหวัดระยอง  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไป  อีกทั้งเป็นการสนองตอบนโยบายของราชการตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด  ซึ่งได้แบ่งประเภทกีฬา  ดังนี้  การแข่งขันฟุตซอลสวนศรีเมืองคัพ  การแข่งขันเซปัคตะกร้อสวนศรีเมืองคัพ  และการแข่งขันบาสเกตบอลสวนศรีเมืองคัพ
ซึ่งในวันที่  25 มีนาคม ที่ผ่านมา  ได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอล  สรุปทีมที่เข้าการแข่งขันจำนวน 16 ทีม  แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 4 ทีม  เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน ณ สนามฟุตซอลฝั่งห้องสมุดฯ
การแข่งขันเซปัคตะกร้อสวนศรีเมืองคัพ  กำหนดการแข่งขันวันที่ 6 เมษายน 2557  ณ  สนามเซปัคตะกร้อสวนศรีเมือง ข้างหอพระ
และการแข่งขันบาสเกตบอลสวนศรีเมืองคัพ  เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เมษายน  2557  ณ  สนามบาสเกตบอลสวนศรีเมือง
เทศบาลนครระยอง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมและเชียร์นักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬางานประเพณีสงกรานต์ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *