ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญประชาชนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปี  2557
ด้วยขณะนี้ใกล้ ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สินคือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษี ประจำปี ดังนี้
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณาการค้า เพื่อหารายได้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือน มีนาคมของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีที่ดิน  คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ผู้ถือครองที่ดิน ในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่  ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีที่ดิน ภายในวันที่  1  มกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีที่เก็บ  จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการ ค้าขาย  ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเช่า หอพัก ธนาคารโรงแรม แฟลต อพาร์ตเม้นต์ คอนโดมิเนียม ตึกแถว โรงเรียนสอนวิชาชีพ  ฟาร์มสัตว์และที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ  ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม 2557 -สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2557
ซึ่งหากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้กับหน่วยงานเทศบาลใกล้บ้าน
อุไรรัตน์    ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *