ข่าวประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าข่าวประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ระยอง เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ  หรือ SMS
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ได้เริ่มเปิดใช้งานระบบบริการส่งข้อความ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) รายละเอียดแจ้งเตือน 4 ประเภท ได้แก่
1. แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนครบกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน
2. แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัตรเครดิต 2 วัน
3. แจ้งกรณีหักค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิตไม่ผ่าน
4. แจ้งเตือนครั้งที่ 2 กรณีผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด
ซึ่งการบริการทั้ง 4 ประเภทนี้  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านเองหรือเป็นผู้เช่าห้องพักหรือคอนโด  สามารถแจ้งความต้องการขอรับบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ  โดยยื่นความประสงค์ได้ที่แผนกบัญชีประมวลผล ชั้น 1 ตึกหลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ระยอง สอบถามได้ที่ 038-617386  038 – 611132    หรือหากใช้งานแล้วต้องการที่จะยกเลิกสามารถแจ้งได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สมัครหรือ 1129

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *