คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง

คณะกรรมการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาตรวจเยี่ยมงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
คณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมนำโดย  นายบุญส่ง  น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  และมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง  พร้อมคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดระยอง ในครั้งนี้  นายบุญส่ง  น้อยโสภณ  ได้รับฟังรายงานจาก กกต.ระยอง  และได้ให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงขององค์กร  การติดตามการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่ศูนย์ราชการ  ซึ่งได้รับการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้ว 20%   จึงกำชับให้ทาง กกต.ระยอง ดูแลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  เพื่อจะได้มีสำนักงานแห่งใหม่ที่สามารถปฏิบัติงานและเป็นสถานที่ในการติดต่องานขององค์กรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *