คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงพื้นที่ จ.ระยอง สร้างความเข้าใจและรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมคณะฯ เดินทางมาชี้แจงและบรรยายพิเศษหัวข้อโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดภาคตะวันออกของจังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก มีนายสุรสักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมด้วย

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายจัดทำโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC) เพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยจะส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งจะดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา ด้วยการแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังเสียงสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว เพื่อให้ได้รับเสียงสะท้อนความคิดเห็นที่หลากหลาย
ขณะที่ภาคเอกชนใน จ.ระยอง ชี้ว่า อยากให้คณะคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นดังกล่าว ได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้ครบทุกประเด็น เพื่อให้ประชาชนชาว จ.ระยองได้ประโยชน์มากที่สุด เช่น ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และการจ้างงาน โดยเฉพาะที่ผ่านมามีบทเรียนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม คนรากหญ้าไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว.

 


อัจฉรา วิเศษศรี จ. ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *