คาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดงานเสริมความรู้ให้เยาวชนระยองเข้าถึงสื่อเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

งานนี้มีชื่อว่า ดาว-อพวช.คาราวานวิทยาศาสตร์ ปี4 โดยมี กรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.เชาว์ลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เฮนรี่ หลิง ผู้อำนวยการโรงงานกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมและนิทรรศการในรูปแบบที่หลากหลาย

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำคัญในการกระจายโอกาส ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันกับเยาวชนในส่วนกลาง ลักษณะของการจัดกิจกรรมจะเน้นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ ให้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งการจัดงานที่จังหวัดระยองในครั้งนี้ ได้เกิดขึ้นจากการที่ทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่จะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ

กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ แบบสัมผัส เกมส์และของเล่นวิทยาศาสตร์ การแสดงวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองและกิจกรรมเสริมการศึกษาต่างๆอีกมากมาย จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง อ.เมืองระยอง ถึงวันที่ 5 กันยายน นี้..000

 

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *